Til hovedinnhold
Norsk English

SOLAR

Utvikling av innfestingsløsninger for solcelleanlegg som er tilpasset norsk byggestandard og klima.

Kontaktperson

Solcelleanlegg

Hovedmålet i forskningsprosjektet Solar er å utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som hensyntar norske byggestandarder og værforhold. Med den veksten som har vært og forventes i solcellemarkedet de kommende tiår, vil prosjektet kunne bidra til betydelig sysselsettingseffekt lokalt og være et bidrag til det grønne skiftet i norsk industri.

SINTEF skal bistå med kompetanse på produktoptimalisering (med bruk av både simuleringer og piloter) og digital forretningsstrategi, med utvikling av et web-basert designverktøy til sluttkunder.

Miljø- og samfunnseffekter:

  • Nye løsninger gir mindre skader på bygg. Dette vil være viktig for anleggs totalkostnad i løpet av levetiden, og gir mindre ekstra ressursbruk på reparasjoner.
  • SINTEF-testet løsning gir økt trygghet for huseier, og flere vil våge å investere i solcelleanlegg.
  • Kan bidra til at arbeidet med anvisninger for innfesting av solcelleanlegg startes. Standardkrav gir mindre skader på bygg enn når dette ikke finnes.
  • Kan gi stor omsetning av resirkulert aluminium på skinnene, produsert i Norge med miljøvennlig teknologi. Mindre klimagassutslipp enn hva konkurrentenes skinner bidrar med.
  • Skaper lokale positive ringvirkninger, eksempelvis i form av økte skatteinntekter for Osterøy kommune og jobb for tilrettelagte arbeidsplasser i vernet bedrift.

Fakta:

- Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) er prosjekteier
- Innovasjon Norge støtter prosjektet med 7,5 MNOK
- Tematikk: Innfestingsløsninger for solcelleanlegg på flate og skrå tak

Nøkkeltall

Prosjektstart

2020