Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Etikk


Kontaktperson

Etikk i hverdagen

Etikk handler om å ta ansvar. I SINTEF møter vi etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, i vår forretningsdrift og i vår kontakt med kolleger, kunder og forbindelser. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må ta vanskelige valg.

Våre etiske retningslinjer skal være til hjelp i slike situasjoner, og skal være vårt kompass. Retningslinjene gjennomgås hvert år for å sikre at de til enhver tid er tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle problemstillinger for SINTEF.

Ved å sette etikk enda sterkere på dagsordenen i SINTEF, ønsker vi å skape en bedriftskultur hvor vi åpent diskuterer våre etiske dilemmaer. Ledelsen i SINTEF har høyt fokus på sitt etikkansvar. Alle ledere skal bidra med råd og veiledning til ansatte, og  sikre åpenhet rundt etiske valg, også om feil valg blir gjort. Derfor trenes det på etiske dilemma i virksomheten med mål om å velge riktigst mulig utfra situasjonen.

SINTEF forventer at hver og en ansatt tar personlig ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i vår hverdag

Charter and code

Charter and code

Charter and code

SINTEF har forpliktet seg til Charter and Code, eller "Den europeiske erklæring om forskere" - HRS4R, som er et sterkt insitament for å legge forholdene best mulig til rette for forskere og et hjelpemiddel til å skape et attraktivt europeisk...

Communication on progress (COP) - Årsrapport til UN Global Compact

SINTEF ble medlem av FNs Global Compact i januar 2009.

SINTEFs direkte aktiviteter er gjort i god overensstemmelse med FNs Global Compact-prinsipper. Denne COP vil hovedsak beskrive innholdet i våre forskningsaktiviteter for våre kunder, og hvordan resultatene fra denne forskningen kan ha en innvirkning på det globale miljø og samfunn på en måte som vil støtte de ti prinsippene.

Report Communication on progress (COP)