Til hovedinnhold

Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i Storgata 118 i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler.

Målet er å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land. Vi arbeider blant annet med:

  • fangstteknologi og lokal videreforedling av fisk
  • oppdrett
  • leting og utvinning av olje og gassressurser
  • energi
  • effektive løsninger for drifts- og vedlikehold
  • overvåking og beslutningsstøttesystemer,
  • transport og logistikk
  • utvikling av lokale malm- og mineralressurser i nordområdene.

Verdiskapningen vil skje i samarbeid med utviklings- og undervisningsmiljøer i nord og kompetansebasen som finnes blant SINTEF-gruppens øvrige 2100 ansatte.

Nyheter

Prosjekter

Kontakt oss

SINTEF Nord AS

Organisasjonsnummer: 992 769 211
E-post:
Tlf: 907 66 069

Besøksadresse:

Storgata 118, 9008 Tromsø

Postadresse:

Postboks 118, 9252 Tromsø

Faktureringsadresse:

c/o Fakturamottak
Postboks 274
Alnabru, 0614 OSLO 
E-post fakturamottak:  

 

Medarbeidere

Ståle Walderhaug

Administrerende direktør
907 66 069
Navn
Ståle Walderhaug
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
907 66 069
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Kari-Anne Ofstad

Avdelingskoordinator
905 92 262
Navn
Kari-Anne Ofstad
Tittel
Avdelingskoordinator
Telefon
905 92 262
Avdeling
Havbruk
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Jørgen Vollstad

Senioringeniør
911 45 742
Navn
Jørgen Vollstad
Tittel
Senioringeniør
Telefon
911 45 742
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Ocean AS

Tore Syversen

Forsker
909 13 338
Navn
Tore Syversen
Tittel
Forsker
Telefon
909 13 338
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Truls Bakkejord Ræder

Forsker
991 05 798
Navn
Truls Bakkejord Ræder
Tittel
Forsker
Telefon
991 05 798
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Peter Halland Haro

Forsker
+47 934 84 412
Navn
Peter Halland Haro
Tittel
Forsker
Telefon
+47 934 84 412
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Bård Johan Hanssen

Master of science
901 66 447
Navn
Bård Johan Hanssen
Tittel
Master of science
Telefon
901 66 447
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Kine Jakobsen

Master of arts
903 60 135
Navn
Kine Jakobsen
Tittel
Master of arts
Telefon
903 60 135
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Randulf Høyli

Master of science
986 71 721
Navn
Randulf Høyli
Tittel
Master of science
Telefon
986 71 721
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Magnus Stoud Myhre

Master of science
+47 908 41 867
Navn
Magnus Stoud Myhre
Tittel
Master of science
Telefon
+47 908 41 867
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Ocean AS

Grethe Lilleng

Master of science
913 38 696
Navn
Grethe Lilleng
Tittel
Master of science
Telefon
913 38 696
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS