Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Nord AS


Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i Storgata 118 i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler.

Målet er å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land. Vi arbeider blant annet med:

  • fangstteknologi og lokal videreforedling av fisk
  • oppdrett
  • leting og utvinning av olje og gassressurser
  • energi
  • effektive løsninger for drifts- og vedlikehold
  • overvåking og beslutningsstøttesystemer,
  • transport og logistikk
  • utvikling av lokale malm- og mineralressurser i nordområdene.

Verdiskapningen vil skje i samarbeid med utviklings- og undervisningsmiljøer i nord og kompetansebasen som finnes blant SINTEF-gruppens øvrige 2100 ansatte.

Nyheter

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Et internasjonalt panel med deltakere fra myndigheter, forskningsmiljø og industri var samlet i sin anbefaling; skal vi klare netto nullutslipp i 2050 må vi utvikle og skalere CCS-teknologi.

Prosjekter

GearTrack - tyverisikring av fiskeredskap

GearTrack - tyverisikring av fiskeredskap

Start:

I samarbeid med Mustad Autoline Båtsfjord, skal SINTEF Nord utvikle et system for tyverisikring av krabbeteiner. I første omgang ment for kongekrabbefiske, men etter hvert også for snøkrabbe og andre typer passive redskap.

GRUDE – Green Rural Economy

GRUDE – Green Rural Economy

Start:

GRUDE skal bidra til å øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om grønn vekst, sirkulær økonomi og ressurseffektivisering i nordområdene, med offentlig sektor som en særskilt målgruppe. Den overordnede målsettingen er å realisere et grønt...

Kontakt oss

SINTEF Nord AS

Organisasjonsnummer: 992 769 211
E-post:
Tlf: 907 66 069

Besøksadresse:

Storgata 118, 9008 Tromsø

Postadresse:

Postboks 118, 9252 Tromsø

Faktureringsadresse:

c/o Fakturamottak
Postboks 274
Alnabru, 0614 OSLO 
E-post fakturamottak:  

 

Medarbeidere