Til hovedinnhold

Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i Storgata 118 i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler.

Målet er å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land. Vi arbeider blant annet med:

  • fangstteknologi og lokal videreforedling av fisk
  • oppdrett
  • leting og utvinning av olje og gassressurser
  • energi
  • effektive løsninger for drifts- og vedlikehold
  • overvåking og beslutningsstøttesystemer,
  • transport og logistikk
  • utvikling av lokale malm- og mineralressurser i nordområdene.

Verdiskapningen vil skje i samarbeid med utviklings- og undervisningsmiljøer i nord og kompetansebasen som finnes blant SINTEF-gruppens øvrige 2100 ansatte.

Nyheter

Prosjekter

Kontakt oss

Besøksadresse:

Storgata 118,
9008 Tromsø
tlf: 907 66 069
e-post: nord@sintef.no

Postadresse:

Postboks 118
9252 Tromsø

Faktureringsadresse:

c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

Medarbeidere

Ståle Walderhaug

Administrerende direktør
Navn
Ståle Walderhaug
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
907 66 069
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Kari-Anne Ofstad

Avdelingskoordinator
Navn
Kari-Anne Ofstad
Tittel
Avdelingskoordinator
Telefon
905 92 262
Avdeling
Energi og transport
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Øyvind Hilmarsen

Senior forretningsutvikler
Navn
Øyvind Hilmarsen
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
+47 954 76 154
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Kine Jakobsen

Master of arts
Navn
Kine Jakobsen
Tittel
Master of arts
Telefon
903 60 135
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Randulf Høyli

Master of science
Navn
Randulf Høyli
Tittel
Master of science
Telefon
986 71 721
Avdeling
SINTEF Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Magnus Stoud Myhre

Master of science
+47 908 41 867
Navn
Magnus Stoud Myhre
Tittel
Master of science
Telefon
+47 908 41 867
Avdeling
Sjømatteknologi
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Ocean AS