Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs Brusselkontor

Gjennom vår aktive tilstedeværelse i Europa, bidrar SINTEF til at norsk kompetanse og teknologi er konkurransedyktig og relevant i både europeiske og globale markeder.

Du finner oss i Rue Guimard 9, 1000 Brussel, nær både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

De siste 20 årene har SINTEF satset målrettet og langsiktig med å koble seg opp mot agendasettende plattformer og nettverk i det europeiske forskningsnettverket. SINTEFs tilstedeværelse i Brussel er et svært viktig element i denne posisjoneringen. Per i dag er SINTEF aktive i alle Horisont Europa-partnerskap som er relevante for SINTEF og Norge for øvrig.

EU er hovedmarkedet for norsk næringsliv og nøkkelen til at Norge skal lykkes med å nå sine klimaambisjoner. Sammen med lovgivning, og andre finansieringsmekanismer er Horisont Europa et av EUs viktigste verktøy for å realisere den grønne omstillingen.

Gjennom vår aktive tilstedeværelse i Europa, bidrar SINTEF til at norsk kompetanse og teknologi er konkurransedyktig og relevant i både europeiske og globale markeder. Videre gir det oss muligheten til å medvirke i Europas politiske og strategiske satsinger. Ved deltakelse direkte eller gjennom SINTEF får industrien meget god kjennskap til markedet og hvilken retning det beveger seg i. I tillegg vil en være oppdatert på standarder og forventet lovgiving som på et senere tidspunkt blir en del av norsk lovgiving gjennom EØS-avtalen.


SINTEF Brusselkontor tilbyr praktikantordning.
Følg med på våre kanaler for nye utlysninger.


Vi er Norges største aktør innen EU-forskning 

SINTEF har/hadde prosjekter i H2020 for 2,2 mrd. kroner, fordelt på 294 prosjekter. Hittil i Horisont Europa (HEU) har vi fått tilslag på 80 prosjekter med et bidragsvolum på MEUR 78. Dette gjør oss til Norges største aktør innen EU-forskning. Over 30 prosent av norske bedrifter som henter FoU-finansiering i EU, gjør det i samarbeid med SINTEF. Alle instituttene i SINTEF har lang erfaring med aktiv deltakelse i EUs industri- og forskningsmiljø

Du finner oss her: Rue Guimard 9, 1000 Brussel, nær både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Medarbeidere på Brusselkontoret