Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs Brusselkontor

Norsk og europeisk forskning knyttes stadig tettere sammen. SINTEF er med i 147* EU-prosjekter med et prosjektvolum på € 1510 mill. (*2018)

NTNU og SINTEF har H2020 samarbeidspartnere i nesten alle europeiske land
NTNU og SINTEF har H2020 samarbeidspartnere i nesten alle europeiske land

Ønsker du å vite mer om mulighetene for norsk næringsliv i Europa? Ta kontakt med oss.


Samspill med NTNU
SINTEF er samlokalisert med NTNU i Brussel. Dette gir gode muligheter til å utnytte det unike samspillet som er mellom NTNU og SINTEF også inn mot H2020, der vi er komplementære og har felles interesser. NTNUs kontor dekker hele bredden av deres aktivitet mens SINTEF har energi som fokusområde selv om dette er i ferd med å endre seg til å ta en bredere tilnærming. Universitetet i Bergen har også kontorer i samme lokaler i Brussel.

Sammen bidrar vi til å forme forskningsagendaen i EU med de norske aktørene og delegasjonen i Brussel.

Energiforskning i Europa
I Brussel deltar SINTEF i agendasettende prosesser innenfor energiområdet, økt deltagelse i viktige nettverksarenaer samt heving av kvalitet og effektivitet i prosjektsøking og prosjektgjennomføring. Vi har aktiv deltagelse i H2020, SET Planen og European Energy Research Alliance (EERA).

SINTEF, ved direktør for bærekraft Nils A. Røkke, ble i 2017 valgt som styreleder EERA (EERA Chair) for en toårsperiode. Les "Fra Arendal til Brüssel med klimafakta i bagasjen" i Gemini

Kontorsted: Rue Guimard 9, 1000 Brussel, nær både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Medarbeidere på Brusselkontoret

SINTEFs posisjon i EU-programmet Horizon 2020

SINTEFs posisjon i EU-programmet Horizon 2020, per mars 2018

  • Deltar i 147 prosjekter med prosjektvolum på € 1510 mill.
  • Koordinator for 40 prosjekter med prosjektvolum på € 228 mill.
  • Forskningsmidler SINTEF er gitt tilsagn på fra EU: € 98,7 mill.

Kilder: Forskningsrådet, EUs kontraktsdatabase.

The ARBAHEAT Project - https://www.arbaheat.eu/

The ARBAHEAT Project - https://www.arbaheat.eu/

EU-rådgivere i SINTEF