Til hovedinnhold

SINTEFs Brusselkontor

SINTEFs Brusselkontor

Norsk og europeisk forskning knyttes stadig tettere sammen. SINTEF er med i 147* EU-prosjekter med et prosjektvolum på € 1510 mill. (*2018)

NTNU og SINTEF har H2020 samarbeidspartnere i nesten alle europeiske land
NTNU og SINTEF har H2020 samarbeidspartnere i nesten alle europeiske land

Ønsker du å vite mer om mulighetene for norsk næringsliv i Europa? Ta kontakt med oss.


Samspill med NTNU
SINTEF er samlokalisert med NTNU i Brussel. Dette gir gode muligheter til å utnytte det unike samspillet som er mellom NTNU og SINTEF også inn mot H2020, der vi er komplementære og har felles interesser. NTNUs kontor dekker hele bredden av deres aktivitet mens SINTEF har energi som fokusområde selv om dette er i ferd med å endre seg til å ta en bredere tilnærming. Universitetet i Bergen har også kontorer i samme lokaler i Brussel.

Sammen bidrar vi til å forme forskningsagendaen i EU med de norske aktørene og delegasjonen i Brussel.

Energiforskning i Europa
I Brussel deltar SINTEF i agendasettende prosesser innenfor energiområdet, økt deltagelse i viktige nettverksarenaer samt heving av kvalitet og effektivitet i prosjektsøking og prosjektgjennomføring. Vi har aktiv deltagelse i H2020, SET Planen og European Energy Research Alliance (EERA).

SINTEF, ved direktør for bærekraft Nils A. Røkke, ble i 2017 valgt som styreleder EERA (EERA Chair) for en toårsperiode. Les "Fra Arendal til Brüssel med klimafakta i bagasjen" i Gemini

Kontorsted: Rue Guimard 9, 1000 Brussel, nær både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Medarbeidere på Brusselkontoret

Nils Anders Røkke

Direktør bærekraft - SINTEF
Navn
Nils Anders Røkke
Tittel
Direktør bærekraft - SINTEF
Telefon
951 56 181
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Berta Matas Güell

Seniorforsker
Navn
Berta Matas Güell
Tittel
Seniorforsker
Telefon
413 55 494
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Brussels
Company
SINTEF Energi AS

SINTEFs posisjon i EU-programmet Horizon 2020

SINTEFs posisjon i EU-programmet Horizon 2020, per mars 2018

  • Deltar i 147 prosjekter med prosjektvolum på € 1510 mill.
  • Koordinator for 40 prosjekter med prosjektvolum på € 228 mill.
  • Forskningsmidler SINTEF er gitt tilsagn på fra EU: € 98,7 mill.

Kilder: Forskningsrådet, EUs kontraktsdatabase.

The ARBAHEAT Project - https://www.arbaheat.eu/
The ARBAHEAT Project - https://www.arbaheat.eu/

EU-rådgivere i SINTEF

Stine Wilhelmine Holm

Seniorrådgiver EU
+47 901 91 582
Navn
Stine Wilhelmine Holm
Tittel
Seniorrådgiver EU
Telefon
+47 901 91 582
Avdeling
Management and Staff
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Per Johan Lillestøl

Spesialrådgiver
Navn
Per Johan Lillestøl
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
926 19 400
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Andrew Booth

Seniorforsker
Navn
Andrew Booth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 89 510
Avdeling
Miljø og nye ressurser
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS
Navn
Haakon Elizabeth Lindstad
Tittel
Sjefforsker
Telefon
+47 928 01 521
Avdeling
Energi og transport
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS