Til hovedinnhold
Norsk English

Praktikanter ved Brusselkontoret


SINTEF Brusselkontor har praktikanter både høst- og vårsemesteret. Dette er en viktig ressurs for kontoret! Praktikanter får muligheten til å bryne seg på arbeidsoppgaver som omhandler overvåkning av EU policy, mapping av EU-finansierte forskningsinitiativer og overvåkning av utlysninger fra Horisont Europa.


 

Om Brussel-kontoret

Johanne Solberg

Johanne Solberg (Vår 2024)

Mitt opphold på SINTEF Brusselkontor har vært en verdifull erfaring som har gitt meg solid innsikt i både EU og SINTEF. Som samfunnsviter har det vært svært spennende å se de politiske prosessene i EU på nært hold og jobbe med dette fra en forskningsinstitusjons perspektiv. Jeg har fått muligheten til å engasjere meg i mange ulike prosjekt og fagfelt gjennom oppholdet. Som praktikant opplever man å få både tillit og ansvar, noe som gjør opplevelsen svært nyttig og læringsrik. Dette er et praksisopphold jeg ikke ville vært foruten og virkelig kan anbefale på det sterkeste dersom man har interesse for EU, forskning og internasjonalt samarbeid.  

Christian Bugge Odegard

Christian Bugge Odegard (Vår 2024)

Vi lever i en spennende tid, hvor mange av EU-satsningene griper inn i hverandre og på tvers av konvensjonelle politikkområder. I min periode som praktikant har jeg fått lese meg opp på alt fra Norges energisamarbeid med Belgia til ‘Net-Zero Industry Act’ og sikkerhetspolitiske temaer som flerbruksteknologi. Det er fint å få erfart hvordan samfunnsvitenskapelig kompetanse kan være til nytte i den private sektoren, og det er veldig interessant å få bedre forståelse for hvordan norske aktører driver posisjonering opp mot det store (og tidvis “mystiske”) EU-nettverket. Jeg har hatt begrenset med EU å gjøre i eget studieløp, så å få arbeide i Brussel i et halvår har både gitt meg et verdifullt kunnskapsløft og introdusert meg til et nytt interessefelt.  

Ingrid Kristin Sigurdardottir Langfeld

Ingrid Kristin Sigurdardottir Langfeld (Vår 2024)

Å være praktikant i Brussel gir en unik mulighet til å få et innblikk i EU-boblen. Jeg har vært så heldig å lære hvordan et av Europas ledende forskningsinstitutter jobber internasjonalt og samarbeider med ulike aktører for å fremme forskning og bærekraftig utvikling. I en tid hvor verden står overfor stadig flere globale kriser – fra klimaendringer til krig i Europa – føles det ekstra meningsfullt å være del av en organisasjon som tar bærekraft på alvor. Arbeidet i SINTEF har gitt meg en dypere forståelse av hvor viktig forskning er, og hvordan internasjonal forskning henger sammen og påvirker samfunnet. Gjennom min tid som praktikant i Brussel har jeg erfart på nært hold hvordan forskning kan drive frem innovasjon, forme politikk og fremme samarbeid på tvers av landegrenser. Å jobbe tett med eksperter og delta i internasjonale prosjekter har gitt meg uvurderlig innsikt i hvordan vi kan løse komplekse utfordringer gjennom tverrfaglig samarbeid. Alt i alt har praktikantoppholdet i Brussel vært en verdifull erfaring, som jeg tar med meg videre.  

Gina Mølnvik

Gina Mølnvik (Høst 2023 / Vår 2024)

“Å være trainee hos SINTEF i Brussel var en flott måte å kickstarte livet etter studiene. Brussel er en by med mye aktivitet, spesielt rundt den grønne avtalen og Fit for 55.

Jeg ble introdusert for Horizon Europe-programmet og jobbet med å identifisere relevante utlysninger til Sintef-forskere i Norge, og å bistå med å koble dem sammen med europeiske partnere.

Jeg fulgte nøye med på utviklingen av relevant EU-lovgivning og forskningspolitikk og formidlet informasjonen gjennom nyhetsbrev og artikler. Jeg fikk møte mange interessante mennesker og delta på arrangementer med inspirerende resultater.

Brussel er en kul by ikke bare på grunn av arbeidet, men også på grunn av alle de imøtekommende menneskene og kulturen som er klar til å oppdages.”

Guro Normann

Guro Normann (Høst 2023)

“Praksisen min på SINTEFs kontor i Brussel har vært en unik mulighet. Den har gitt meg verdifull kunnskap og erfaringer som har formet min faglige utvikling.

Å være i hjertet av Europa har gitt meg muligheten til å jobbe i et dynamisk og internasjonalt miljø, noe som har lært meg viktigheten av effektiv kommunikasjon og samarbeid på tvers av ulike team. I tillegg har jeg hatt muligheten til å jobbe tett med Horizon Europe og andre EU-initiativer.

Dette har utvidet forståelsen min for de komplekse sammenhengene mellom forskning og politikk innenfor EU-landskapet, men også hvordan det påvirker norsk forskning og innovasjon. Som student med bakgrunn innen samfunnsvitenskap har det vært spesielt spennende å være vitne til EUs politiske prosesser på nært hold.

Videre har praksisen utvidet perspektivet mitt på hvordan ulike interessenter samarbeider for å sikre en bærekraftig fremtid.”