Til hovedinnhold
Norsk English

Mikrosystemer og nanoteknologi


Fagområder innen mikrosystemer og nanoteknologi

Sensorer

Sensorer

Grunnlaget for all digitalisering og automatisering er sensorer, enten det dreier seg om roboter, pulsbelter eller styring av industrielle prosesser.

Mikrobrikker

Mikrobrikker

Mikrobrikker spiller en kritisk rolle for vår teknologiske utvikling. De utgjør "hjernen" i nær all moderne teknologi og er av større betydning for samfunnet enn mange vet.

Nanomedisin

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.