Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg og anlegg

Bygg, anlegg og infrastruktur er bærebjelker i samfunnet vårt, og spiller en vesentlig rolle i et grønt skifte. Gjennom klimaomstilling, sirkulær økonomi og digitalisering ønsker vi å være i front i utviklingen av et bærekraftig samfunn. 

Fagområder innen bygg og anlegg

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anleggsbransjen skal gjennom en stor omstilling for å bli mer effektiv og klima- og miljøvennlig. Vi må ta bedre vare på infrastrukturen og ressursene vi har, samtidig som det er behov for utvikling og modernisering.

Akustikk

Akustikk

Lyd omgir oss hele tiden og påvirker vår trivsel og opplevelse av omgivelsene, vår evne til kommunikasjon og konsentrasjon i forskjellige aktiviteter.

Arkitektur

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi skal lage inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god teknisk kvalitet og er gode å leve i.

Berg og geoteknikk

Berg og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Betong

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Vi utvikler brannsikre løsninger for bygninger og infrastruktur. I tillegg forsker vi på helserisiko for de som slukker branner.

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer. Vi jobber også for at det skal bli enklere å ombruke materialer.

Byggeprosess

Byggeprosess

En god byggeprosess er et kriterium for et vellykket bygg med høy kvalitet og fornøyde brukere.

Digitalisering i bygg

Digitalisering i bygg

Digitalisering kan gjøre BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) både mer bærekraftig og mer lønnsom.

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg

Bygninger står for førti prosent av det totale energiforbruket i Norge. Skal vi løse strømkrisa og nå klimamålene, er vi nødt til å energieffektivisere.

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Bygg og infrastruktur nå må tåle større klimapåkjenninger enn før. Mer regn gir både fuktpåkjenninger på bygg og økt fare for flom og skred. Det krever bedre planlegging og bedre løsninger. Vi hjelper kommuner og byggenæringen med å finne de beste...

Konstruksjoner - bygg og infrastruktur

Konstruksjoner - bygg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Utslippsfrie byggeplasser

Utslippsfrie byggeplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Vann og avløp

Vann og avløp

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann.

VVS og inneklima

VVS og inneklima

Vi hjelper våre kunder med å skape et bedre innemiljø og mer vannskadesikre løsninger i boliger, skoler og næringsbygg.

Siste nytt fra bygg og anlegg