Til hovedinnhold
Norsk English

Brannsikkerhet

Vi utvikler brannsikre løsninger for bygninger og infrastruktur. I tillegg forsker vi på helserisiko for de som slukker branner.

Kontaktperson

Vi tilbyr forskningsbasert rådgivning, beregninger, analyser og vurderinger for å sikre at branntekniske løsninger i bygninger er i henhold til forskrifter og standarder. I tillegg forsker vi på brannegenskaper i bygningsprodukter og -løsninger, og tiltak som øker brannsikkerheten i bygningene vi bor og arbeider i.

Ekspertiser

Nyheter

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Ny veileder for brannteknisk prosjektering

Veilederen gir råd om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygg der preaksepterte ytelser i veiledningen til de norske byggereglene (TEK17) ikke kan benyttes.

25 nye millioner til brannforskning

25 nye millioner til brannforskning

Forskningssenteret FRIC (Fire Research & Innovation Centre) får 25 millioner kroner av Gjensidigestiftelsen for å fortsette å øke kunnskapen om brannsikkerhet.

Prosjekter

Batterisikkerhet i maritime miljøer

Batterisikkerhet i maritime miljøer

Start:
Slutt:

Norges innenlands skipsfart skal redusere sine klimautslipp med minst 50 prosent innen 2030. Dette er et krevende arbeid, hvor næringen må finne og implementere nye teknologiske løsninger på kort tid. SINTEF vil bidra med sin kompetanse i dette...

BRAVENT

BRAVENT

Start:
Slutt:

Effektiv ventilasjon av røyk fra små branner

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet er å studere helserisiko blant brannkonstabler, og utfordringen med eksponering for varme og kreftfremkallende forbindelser, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å etablere forebyggende tiltak.

FRIC

FRIC

Start:

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019.

PARTIKLE

PARTIKLE

Start:
Slutt:

Prosjektet skal etablere ny kunnskap og metoder for testing av inntrenging av helseskadelige sot- og røykpartikler i brannbekledning.