Til hovedinnhold
Norsk English

Brannsikkerhet

Vi tilbyr forskningsbasert rådgivning, beregninger, analyser og vurderinger for å sikre at branntekniske løsninger i bygninger er i henhold til forskrifter og standarder. I tillegg forsker vi på brannegenskaper i bygningsprodukter og -løsninger, og tiltak som øker brannsikkerheten i bygningene vi bor og arbeider i.

Kontaktperson

Rådgivning og beregninger

  • Brannmotstandberegninger av vegger, gulv- og takkonstruksjoner iht. beregningsmetodene i Eurocode 5 (EN 1995-1-2) og håndbok Brandsäkra trähus. Beregningene kan benyttes som dokumentasjon eller som forhåndsvurderinger før brannmotstandsprøvinger. 
  • Tredjeparts uavhengig vurdering av brannteknisk prosjektering og utførelse av byggeprosjekter. Det kan være aktuelt om det har oppstått uenigheter eller uklarheter, og man ønsker bistand fra en uavhengig part.
  • Branntekniske vurderinger av materialer og løsninger i henhold til byggteknisk forskrift og standarder.
  • Forskningsbasert rådgivning innen utvikling av nye byggematerialer, byggesystemer og branntekniske løsninger.

Produktdokumentasjon

Vi foretar branntekniske vurderinger for SINTEF Teknisk Godkjenning, European Technical Assessment (ETA) og produktsertifikater. Vi vurderer for eksempel brannklassifiserte dører og vinduer, byggesystemer og alle typer byggematerialer hvor det godkjente produktet har betydning for brannsikkerheten. Les mer på sintefcertification.no

SINTEF har ikke eget brannlaboratorium, men vi har et godt samarbeid med RISE Fire Research AS, som har et innholdsrikt laboratorium i Trondheim. 

Forskning

SINTEF deltar i forskningssenteret FRIC, som har som mål å øke kunnskapen om brann og utvikle løsninger som gir bedre brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet. Forskningen er organisert i fire arbeidspakker: 

  1. Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
  2. Branndynamikk og modellering 
  3. Byggetekniske løsninger og prosjektering 
  4. Brannsikringstiltak og ny teknologi 

Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har også partnere fra offentlig virksomhet, brannvesen, eiendomsforvaltning, rådgivende ingeniører og produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner.

Vi er med i utviklingen av standarder både på nasjonalt og europeisk nivå, blant annet revisjon av EN 1995-1-2 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner, Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering. Vi deltok også i nettverket COST FP 1404 Fire Safe Use of Bio-Based Building Products.

Kunnnskapsformidling

Vi fornyer og reviderer Byggforskseriens anvisninger om brannsikkerhet.