Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi skal lage inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god teknisk kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Kan arkitekturen og måten vi bygger på kan være selve verktøyet for å skape bærekraftige samfunn? Utforming av boliger, arbeidsplasser og hele områder har stor betydning for helse, livskvalitet, klimautslipp, klimatilpasning og energibruk.

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, evaluering av prosesser og virkemidler for utvikling av det bygde miljø. Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Dette jobber vi med

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Slik planlegger du bygging med massivtre

Slik planlegger du bygging med massivtre

Det er flere hensyn å ta før detaljprosjektering og bygging med krysslaminerte treelementer (KLT), mer kjent som massivtre. En ny anvisning i Byggforskserien gir råd.

Kronikk
Hvordan tar vi best vare på Ny-Ålesund?

Hvordan tar vi best vare på Ny-Ålesund?

«Folk treng hus og hus treng folk». Men hva hjelper bruk og beboelse et fredet hus fra 1919 som står på tinende permafrost? Er tekniske inngrep akseptable eller er de uforenlige med å ivareta den historiske verdien?

Prosjekter