Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi skal lage inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god teknisk kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Kan arkitekturen og måten vi bygger på kan være selve verktøyet for å skape bærekraftige samfunn? Utforming av boliger, arbeidsplasser og hele områder har stor betydning for helse, livskvalitet, klimautslipp, klimatilpasning og energibruk.

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, evaluering av prosesser og virkemidler for utvikling av det bygde miljø. Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Dette jobber vi med

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Blogg
Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

De siste 15 årene har klebeprodukter, og spesielt teip, gjort sitt inntog på det norske markedet. Manglende kunnskap om hvordan teip og klebeprodukter fungerer generelt – og over tid – har blitt kartlagt i et forskningsprosjekt ved SINTEF.

Prosjekter

HeriTACE

HeriTACE

Start:
Slutt:

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

Inclusive City

Inclusive City

Start:

Vi ser på stedsutvikling og "15-minuttersbyen" i lys av sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål.

PermaRICH

PermaRICH

Start:
Slutt:

Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

Northern Homes

Northern Homes

Start:
Slutt:

Målet er å undersøke hvordan energisparende og -genererende teknologier kan implementeres ved oppgradering av gjenreisningshus i Nord-Norge, på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

ARV

ARV

Start:
Slutt:

Climate positive circular communities