Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi skal lage inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god teknisk kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Kan arkitekturen og måten vi bygger på kan være selve verktøyet for å skape bærekraftige samfunn? Utforming av boliger, arbeidsplasser og hele områder har stor betydning for helse, livskvalitet, klimautslipp, klimatilpasning og energibruk.

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, evaluering av prosesser og virkemidler for utvikling av det bygde miljø. Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Dette jobber vi med

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Kan du tenke deg å dele gjesterom med naboen?

Kan du tenke deg å dele gjesterom med naboen?

Enslige og par med barn som har flyttet hjemmefra er mest positive til alternative boformer, mens barnefamilier med enebolig utenfor sentrum er de som er minst interessert.

Prosjekter