Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur

Vi skal lage robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og nabolag, som har god kvalitet og er gode å leve i. Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi.

Kontaktpersoner

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, og vår kompetanse innen arkitektur og områdeutvikling omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Kan du tenke deg å dele gjesterom med naboen?

Kan du tenke deg å dele gjesterom med naboen?

Enslige og par med barn som har flyttet hjemmefra er mest positive til alternative boformer, mens barnefamilier med enebolig utenfor sentrum er de som er minst interessert.

Prosjekter