Til hovedinnhold
Norsk English

Solvår Irene Wågø

Forskningsleder

Solvår Wågø`s forskning omhandler samspillet mellom fysiske omgivelser og bruker, evaluering av bygninger i bruk, revitalisering og oppgradering av bygninger, og kvalitet i det bygde miljø. Solvår har vært engasjert i en rekke boligsosiale prosjekter og har ofte hatt fokus på bokvalitet for sårbare og marginaliserte grupper i samfunnet. Hun leder Geminisenteret HelsA (Helsefremmende arkitektur og omgivelser) sammen med NTNU Fakultet for arkitektur og design og NTNU Samfunnsforskning.

Utdanning

PhD stipendiat, NTNU Fakultet for arkitektur og design, 2015
Master i Arkitektur, Arkitektfakultetet, KTH Stockholm 1993

Kompetanse og fagområder

Energieffektive boliger og brukerperspektivet
Brukskvaliteter i bygninger
Stedsutvikling
Oppgradering av verneverdige bygg.
Brukerperspektiv på opplevd kvalitet
Bruk av kvalitative (og kvantitative) metoder
Helsefremmende fysiske omgivelser
Revitalisering og oppgradering av bygninger 

Fagområder

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7 B
Trondheim