Til hovedinnhold
Norsk English

Northern Homes

Målet er å undersøke hvordan energisparende og -genererende teknologier kan implementeres ved oppgradering av gjenreisningshus i Nord-Norge, på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte.

Kontaktperson

Det lille gule huset nedenfor kirka i Havøysund er case i prosjektet. Foto: Bengt Arne Storsveen/Solskifer AS

Northern Homes er et tverrfaglig forskningsprosjekt initiert av UiT Norges arktiske universitet. Fokus for prosjektet er bærekraftig oppgradering av de mange tusen gjenreisningshusene, som ble bygget i Nord-Norge etter andre verdenskrig.

Disse husene var en del av en statlig ledet gjenoppbygging av landet etter ødeleggelsene under krigen, og ble bygget etter et relativt lite antall standardiserte arkitekttegninger. Den nordre delen av landet ble derfor gjenreist i en enhetlig arkitektonisk stil, som erstattet andre og mer mangfoldige byggestiler.

I dag trenger mange av disse husene oppgradering eller utbedring, for eksempel etterisolering og skifte av tak. Dette muliggjør et storstilt restaureringsprosjekt som respekterer husenes historie, samtidig som de fremmer det grønne skiftet i Nord-Norge.

Solenergi og energilagring

Imidlertid reiser oppgradering og integrering av energiproduserende teknologi av kulturarven som gjenreisingsarkitekturen representerer, en rekke komplekse spørsmål når det gjelder praktisk ingeniørarbeid, økonomi, sikkerhet og kulturell og samfunnsmessig aksept for de ulike teknologiene som er aktuelle å bruke.

Målet med hovedprosjektet er å identifisere løsninger for integrering av fornybare energikilder som en del av renoveringen av gjenreisningshus, med tanke på bærekraft i et sosialt, kulturelt, miljømessig, teknologisk og økonomisk perspektiv.

Tidligere forskningsprosjekter, som for eksempel Gjenreist, har studert løsninger for bedre brukskvalitet, tilgjengelighet og økt energieffektivitet i disse husene gjennom for eksempel forbedret isolasjonsverdi i tak, vegger, dører og vinduer.

Fokuset nå vil være på solenergi og energilagring, og prosjektet vil sannsynligvis innebære arbeid med fornybarindustrien for å utvikle et modulært arkitektonisk design tilpasset disse bygningene. Siden byggene er ganske like, kan det være mulig å utvikle standardiserte og lokalt tilpassede løsninger.

Aktivitetene i prosjektet kan bidra til et større marked for solenergiprosjekter i Nord-Norge, og at teknologi og prosjekter utformes i samarbeid mellom lokalt næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Brukerperspektivet er sentralt

Fokus på brukerinvolvering er også viktig, og vi ønsker å utforske hvordan det lokale næringslivet og innbyggerne i disse husene selv kan ta aktivt del i det grønne skiftet. Det er plukket ut et case i Havøysund, som blir pilot i prosjektet.

Å undersøke hvordan beboere på steder med mange gjenreisingshus selv opplever og verdsetter kulturarven, og hvordan de ser på endringer som oppgradering og implementering av nye og energiproduserende teknologier, er en viktig del av prosjektet. Som en del av prosjektet gjennomføres det derfor folkemøter, skolebesøk og møter med kommuner og lokalt næringsliv.

Hvis renoveringen av gjenreisningshus gjøres på en måte som er bærekraftig både sosialt, økonomisk og miljømessig, kan det bety positive ringvirkninger for den enkelte beboer, samfunn og næringsliv i Nord-Norge.

Gjenreisningshusene var viktige når Nord-Norge ble gjenoppbygd etter krigen. Med bruk av bærekraftige løsninger og teknologi, kan de få et lengre liv og spille en viktig rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn i årene som kommer.


Prosjektpartnere

UiT - Norges arktiske universitet (prosjektleder)
SINTEF Community
Solskifer AS
BIPV Production of Norway
70ºN Arkitektur
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune (støttespillere)

Arbeidspakker

AP1: Utvikle løsninger for integrering av solceller: Solskifer AS
AP2: Installering og analyser. Testing og evaluering: UiT
AP3: Kulturarv og bærekraft: SINTEF Community
AP4: Kommunikasjon og samskaping: Alle partnere

Finansiering

Arktis 2030 (3 MNOK) og egenfinansiering (3 MNOK)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026