Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs globale klimafond

Forskning for en klimapositiv fremtid.

SINTEFs klimafond finansierer forskning på teknologier som kan fjerne klimagasser fra luft og vann – klimapositive løsninger. Skal verden nå 1,5-gradersmålet må vi ikke bare kutte utslipp av klimagasser, men også fjerne klimagasser som allerede er sluppet ut – såkalte historiske utslipp. 

For å unngå skadelige klimaendringer må verden akselerere utviklingen av teknologier som fjerner klimagasser. Ifølge FNs klimapanel må vi fjerne store mengder CO2 for å unngå global oppvarming over 1,5 grader. Per i dag mangler vi tilstrekkelige løsninger for å klare dette. Samtidig er den offentlige forskningsagendaen på området begrenset; det er lite tilgjengelig midler øremerket forskning på klimapositive løsninger.

SINTEF investerer derfor egne midler i utvikling av teknologier som kan sette oss i stand til å nå 1,5-gradersmålet gjennom SINTEFs Klimafond. Vi søker nå etter nye bidragsytere til fondet.  

SINTEFs globale klimafond finansierer forskning på teknologier som vil fjerne klimagasser fra atmosfæren og havet. 

Les mer om SINTEFs globale klimafond og hvordan bedrifter kan bidra: https://sintefclimatefund.org/

Les også

Bærekraft i SINTEF

Bærekraft i SINTEF

FNs bærekraftsmål er førende for SINTEFs strategi og virksomhet. Les bærekraftrapporter og alt om bærekraft i SINTEF her.

Satser på naturmangfold og klimafond

Satser på naturmangfold og klimafond

Utvikling av nye teknologier som kan trekke klimagasser ut fra luft og vann, og et eget fond som støtter forskningen, er blant tiltakene SINTEF igangsatte i fjor.

Kontaktpersoner