Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter
930 58 503

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Gemini-senter

Gemini-senter er en arena for å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. 

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007, og NTNU Samfunnsforskning i 2019. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret kan ha flere formål: 

  • Partnerne går sammen for å utvikle nye fagområder.
  • Partnerne ønsker å adressere store, tverrfaglige samfunnsutfordringer. 
  • Partnerne bruker konseptet som en plattform for å utvikle SFI/FME/EU-søknader.
  • Partnerne bruker konseptet for å koordinere felles aktiviteter og laboratorier.

Felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor i form av nettverkspleie og utadrettede seminarer, kan være et tilleggsmotiv for alle Gemini-sentrene.

Det åpnes for å søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Koordinator for Gemini-sentrene er Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF.

Etablerte Geminisenter

Acoustic Research Center

Funksjonstid: 2019-2023

Partnere: NTNU IE og SINTEF Digital

Batterier 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU NV, SINTEF Energi og SINTEF Industri

Nettside: www.sintef.no/sintef-energi/geminisenter-batteri/

 

Big Data

Funksjonstid: 2016 – 2023

Partnere: NTNU IE, NTNU Gjøvik, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside: www.ntnu.edu/idi/bigdata

CO2 Enhanced Oil Recovery & Storage (CEORS)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri

Nettside: www.ntnu.edu/igp/ceors 

CO2 Impact

Funksjonstid: 2019-2023

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

Nettside: www.ntnu.edu/CO2-impact 

Digital Transformation Management

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside:www.ntnu.edu/digitaltm

Elektrisk energi og energisystemer 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Energi og NTNU IE

Nettside: www.sintef.no/sintef-energi/geminisenter-elektrisk-energi-og-energisystemer/

Extended Realities (XR)

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community

Nettside: www.ntnu.edu/xrgemini 

Funksjonelle oksider for ren energiteknologi (FORENT)

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og UiO MatNat

Nettside: www.sintef.no/forent

Fysikalsk metallurgi (FysMet)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IV, NTNU NV, SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing

Nettside: www.sintef.no/geminifysmet/ 

 

Helsefremmende arkitektur og omgivelser

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Nettsidewww.gemini-helsa.no

Helsetjenesteforskning

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital

Nettside: www.sintef.no/projectweb/helsetjenesteforskning-gemini/

Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien (HyProS)

Funksjonstid: 2018 - 2022

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

Nettside:  http://hydromet.no/gemini_senter.html 

 

 

Inkluderende skole og oppvekst (OppInk)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU Samfunnsforskning, NTNU MH, NTNU SU og SINTEF Digital

Nettsidehttps://www.geminioppink.no/ 

Internet of Things (IoT)

Funksjonstid: 2017 – 2024

Partnere: NTNU IE , SINTEF Digital og UiO MatNat

NettsideGemini Centre on Internet of Things

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Funksjonstid: 2007 – 2023

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Nettsidewww.ntnu.edu/chemeng/research/catalysis

Klimatilpasning i det bygde miljø

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IV, NTNU SU og SINTEF Community

 

Levetidsforlengelse av metalliske strukturer (LifeX)

Funksjonstid: 2016 – 2023

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri 

Nettside: www.sintef.no/projectweb/lifex/

Marin konstruksjonsteknikk

Funksjonstid: 2003 – 2024

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IV 

Nettsidewww.sintef.no/ocean/satsinger/gemini-senter-marin-konstruksjonsteknikk/

Maritim kommunikasjon

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Ocean, NTNU IE, NTNU IV og UiO MatNat

Nettside: www.sintef.no/en/ocean/initiatives/gemini-centre-for-maritime-communication/

Maritim logistikk

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Ocean, SINTEF Digital, NTNU IV og NTNU ØK

Nettside: www.sintef.no/ocean/satsinger/gemini-senter-for-maritim-logistikk/

Medical Imaging Research and AI (MIRA) 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: St. Olavs Hospital, NTNU MH, NTNU IE og SINTEF Digital

Nettside:

Musculoskeletal ageing 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU MF, UiO OD og St. Olavs Hospital

Nettside:

NTNU and SINTEF Brussels Office 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU og SINTEF

Nettside: www.sintef.no/en/sintefs-brussels_office

Nye sensorer, nye bilder og nye anvendelser 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside:

Quantum Computing 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU IE, NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside: www.quantumcomputing.no 

Resilient Critical Infrastructures and Societies (Resilience)

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Nettside: https://www.sintef.no/cercis/ 

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Funksjonstid: 2007 – 2023

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning

Nettsidewww.ntnu.edu/ross

ROBOTICS

Funksjonstid: 2017– 2024

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IE

Nettside: www.sintef.no/geminisenter-robotics

Sepsisforskning

Funksjonstid: 2018 – 2022

Partnere: NTNU IE , NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

Nettsidewww.sepsis.no 

Solceller

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Nettside:

Smart, Safe and Sustainable Health Care (S3CARE)

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU MH, NTNU IV, SINTEF Community and St. Olavs Hospital

 

Sustainability transitions

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: NTNU HF, UiO SV og SINTEF Digital

Nettside:

Systemutvikling

Funksjonstid: 2018 -2022

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettsidehttp://smidig.org/

Tech Well 

Funksjonstid: 2020 – 2024

Partnere: UiO MatNat, UiO HF og SINTEF Digital

Nettside: https://techwell.no/ 

Towards 100 climate-neutral and socially innovative cities

Funksjonstid: 2021 – 2025

Partnere: NTNU AD, NTNU ØK, NTNU SU, NTNU IE, NTNU NV, SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi og SINTEF Ålesund

Nettside: 

Transmisjonselektromikroskopi (TEM)

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

Nettsidewww.ntnu.edu/geminicentre/tem

Tribologi 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og NTNU IV

Nettsidewww.tribology.no 

Tunnelteknologi 2.0

Funksjonstid: 2021 – 2025

Partnere: NTNU IV og SINTEF Community

Nettside: 

Vannkraftoptimering

Funksjonstid: 2020-2024

Partnere: NTNU IE, NTNU ØK og SINTEF Energi

Nettside: www.sintef.no/sintef-energi/geminisenter-vannkraftoptimering/

Økonomisk analyse og modellering

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri

Nettsidewww.sintef.no/okonomisk-analyse-modellering