Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Vannkraftoptimering

Senteret vil adressere optimering innenfor planlegging og drift av vannkraft. Dette vil opprettholde kompetansen og styrke mulighetene for å svare på de fremtidige utfordringer vannkraften står overfor.

Kontaktperson

Om Geminisenteret

Geminisenteret for Vannkraftoptimering vil styrke den faglige kompetansen gjennom å tilrettelegge for bruk og videreutvikling av metoder og modeller, og forsterke engasjementet i høyere utdanning og forskning for å skyve frem forskningsfronten innen optimering av vannkraft.

De aktuelle miljøene har i dag et godt samarbeid gjennomulike prosjekter (spesielt KPN og FME) samt veiledning og undervisning av studenter og stipendiater. Dette samarbeidet skal formaliseres og styrkes gjennom Geminiordningen. Senteret vil bidra til økt forskningsaktivitet innen vannkraftoptimering gjennom tettere og formell koordinering av aktiviteter og initiativer.

I tillegg vil senteret gi en økt nasjonal og internasjonal synlighet av fagmiljøet for vannkraftoptimering med mulighet for koordinering av tematiske workshops eller konferanser. Partnerne i Geminisenteret Vannkraftoptimering er også sentrale partnere i FME HydroCen.

Utfordringer og muligheter:

 • Vannkraft er ryggraden i norsk kraftforsyning og trenger robuste, state-of-the- art beslutningsverktøy for å ivareta denne sentrale rollen .
 • Opprettholde og forbedre utdanning og kompetansen hos fagpersoner for optimal planlegging og drift av vannkraftsystemet.
 • Omstilling av kraftsystemet byr på både utfordringer og muligheter for vannkraft, gjennom at leveranse av energi blir mindre verdifull, mens  fleksibilitet og nye produkter blir viktigere.
 • Etterspørsel i vannkraftbransjen etter beslutningsverktøy for nye forretningsmodeller for energi og fleksibilitet.
 • Etterspørsel hos NVE/Statnett for analyseverktøy som hensyntar den kommende utviklingen av et fornybart og integrert kraftsystem.

Geminisenteret skal forsterke et sentralt kompetansemiljø for vannkraftoptimering som gjennom  forskning, utvikling og ny kunnskap skal videreutvikle avanserte beslutningsstøtteverktøy for planlegging og drift av det nordiske vannkraftsystemet.

Hovedformål med senteret er å opprettholde og styrke den faglige kompetansen for planlegging og drift av vannkraft. Dette vil skje gjennom å formalisere samarbeid mellom faggruppene, synliggjøre FoU-utfordringer og kompetansen, så vel som gi grunnlag for styrket innsats for forskning i vannkraftoptimering.

Delmål:

 • Koordinere og styrke fagmiljøet fot vannkraftoptimering hos NTNU og SINTEF
 • Opprettholde posisjonen som verdensledende fagmiljø innen vannkraftoptimering
 • Øke synlighet og betydning av fagmiljøet i kraftbransjen for å øke muligheter for gaveprofessorat
 • Tilrettelegge for bruk og videreutvikling av eksisterende og nye verktøy og modeller i utdanning og forskning
 • Forsere utvikling av en ny generasjon beslutningsverktøy for et fornybart og integrert kraftsystem med en stor andel vannkraftproduksjon

Deltakere i senteret:


Les om: Gemini-samarbeidet  -  SINTEFs forskning på Vannkraft  - FME Hydrocen


 

Laboratorier

Geminisenterets styringsgruppe:

 • Knut Samdal

  Knut Samdal

  Forskningssjef
 • Ole-Morten Midtgård

  Ole-Morten Midtgård

  Instituttleder/Head of Department NTNU, Institutt for elkraftteknikk/NTNU, Department of Electric Power Engineering
 • Olav B. Fosso

  Olav B. Fosso

  Professor, Nestleder - Forskning/Professor, Deputy Head of Department - Research NTNU, Institutt for elkraftteknikk/NTNU, Department of Electric Power Engineering
 • Birger Mo

  Birger Mo

  Sjefforsker

Geminisenterets ledergruppe

 • Stefan Jaehnert

  Stefan Jaehnert

  Forskningsleder
 • Magnus Korpås

  Magnus Korpås

  Professor NTNU, Institutt for elkraftteknikk/ntnu, Department of Electric Power Engineering
 • Stein-Erik Fleten

  Stein-Erik Fleten

  Professor NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse/NTNU, Department of Industrial Economics and Technology Management