Til hovedinnhold
Norsk English

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

Kontaktperson

Vannkraft har i over 100 år vært den den desidert viktigste kilden til kraftproduksjon i Norge. Dette vil ikke forandre seg i årene fremover. Men forutsetningene for norsk vannkraft er i drastisk endring. Derfor må vi tenke nytt om både drift, utvidelse og opprusting av norske vannkraftverk.

Frem mot 2050 vil det introduseres betydelige mengder ikke-regulerbar og desentralisert kraftproduksjon som sol- og vindkraft, både i Norge og Europa. Men det trengs det en buffer i fremtidens fornybare energisystem, slik at vi også har strøm når det blåser for lite eller solen gjemmer seg bak skyene. Vannkraften kan med sin lagringskapasitet og fleksibilitet være en slik buffer. Den er dermed en muliggjører for fremtidens fornybare og robuste energisystem.

Med over 40 års vannkraftforskning i ryggen kan vi tilby spisskompetanse på et bredt spekter av tema, fra analyser av kraftnettet, markedsmodeller og optimal produksjonsplanlegging, til hydrologi og miljøforhold i elver og rundt vannkraftinstallasjoner. I tillegg ser vi på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft, og nye typer energibærere som hydrogen. Vi ser særlig på hvordan vannkraft kan støtte de andre fornybare kildene gjennom å tilby storskala lagring av energi, balansekraft og systemtjenester på nasjonalt og internasjonalt nivå, og hvordan dette kan gjøres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Ekspertiser innen vannkraft

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

Programvare