Til hovedinnhold
Norsk English

Vannkraft

Sammen med kundene våre jobber vi for å få til effektiv energiproduksjon fra vannkraft, som også tar vare på natur, miljø og dyreliv.

Kontaktperson

Vannkraft har i over 100 år vært den den desidert viktigste kilden til kraftproduksjon i Norge. Dette vil ikke forandre seg i årene fremover. Men forutsetningene for norsk vannkraft er i drastisk endring. Derfor må vi tenke nytt om både drift, utvidelse og opprusting av norske vannkraftverk.

Frem mot 2050 vil det introduseres betydelige mengder ikke-regulerbar og desentralisert kraftproduksjon som sol- og vindkraft, både i Norge og Europa. Men det trengs det en buffer i fremtidens fornybare energisystem, slik at vi også har strøm når det blåser for lite eller solen gjemmer seg bak skyene. Vannkraften kan med sin lagringskapasitet og fleksibilitet være en slik buffer. Den er dermed en muliggjører for fremtidens fornybare og robuste energisystem.

Med over 40 års vannkraftforskning i ryggen kan vi tilby spisskompetanse på et bredt spekter av tema, fra analyser av kraftnettet, markedsmodeller og optimal produksjonsplanlegging, til hydrologi og miljøforhold i elver og rundt vannkraftinstallasjoner. I tillegg ser vi på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft, og nye typer energibærere som hydrogen. Vi ser særlig på hvordan vannkraft kan støtte de andre fornybare kildene gjennom å tilby storskala lagring av energi, balansekraft og systemtjenester på nasjonalt og internasjonalt nivå, og hvordan dette kan gjøres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Ekspertiser innen vannkraft

Laboratorier

Nyheter

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i...

Klimaet endrer vannkraften

Klimaet endrer vannkraften

Når klimaet endrer seg, endres også nedbørsmønster, avrenning og temperaturforhold. Dette gir både nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft.

Prosjekter

ReAdapt - Tilpasning av vannkraft til framtidens klimaekstremer

ReAdapt - Tilpasning av vannkraft til framtidens klimaekstremer

Start:
Slutt:

Nedbør og temperatur vil endre seg i fremtidig klima, noe som vil gi oss nye utfordringer og muligheter for norsk vannkraft. Vi forventer en økning i hyppigheten, varigheten og alvorligheten av ekstreme hendelser som flom, tørke og høye...

SEAD - Justerbart og holdbart lim for bruk i sjøvann

SEAD - Justerbart og holdbart lim for bruk i sjøvann

Start:

I SEAD-prosjektet skal vi studere feste (adhesjon) og forankringspotensialet til en gruppe planteinspirerte kjemikalier, såkalte pyrogallol-baserte forbindelser, som utgangspunkt for lim for bruk i sjøvann.

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av vannkraft i vernede vassdrag

Kunnskapsgrunnlag for vurdering av vannkraft i vernede vassdrag

Start:
Slutt:

NTE har bedt SINTEF Energi og NTNU Vitenskapsmuseet om å gjøre en uavhengig vurdering av hvilket kunnskapsgrunnlag som bør ligge til grunn dersom vernede vassdrag skal vurderes for vannkraftutbygging. Verdalsvassdraget ble vernet i 2005 og er valgt...

Programvare