Til hovedinnhold
Norsk English

GoHydro - Grafikkort-aksellerert optimering av vannkraft

I GoHydro har vi som mål å utvikle en ny algoritme for optimalisering av vannkraftproduksjon. GoHydro vil utnytte den enorme regnekraften til moderne grafikkort (GPUer).

Kontaktpersoner

Mål for prosjektet:

  • Utvide den tidligere utviklede proof-of-concept-algoritmen med flere detaljer
  • Øke effektiviteten både ved hjelp av algoritmiske forbedringer og spesialteknikker for GPU-programmering
  • Inkludere usikkerhet i vannkraftplanleggingen
  • Konstruere fysisk gjennomførbare løsninger på hele planleggingsproblemet

Grafikk-kort prosessorer (GPUer) har hatt en eksplosiv vekst i både bruksområder og ytelse det siste tiåret. Teknologiområder for dataspill, kryptovaluta og kunstig intelligens får alle sin regnekraft fra denne typen prosessorer. GoHydro-prosjektet vil legge til rette for bruk av denne regnekraften inn mot optimering av naturressurser, denne gang i formen av vannkraft. Vannkraft er selve ryggraden i det norske kraftsystemet, og samtidig en døråpner for integrasjon av ny fornybar kraft som sol og vind.

Energisystemet går gjennom en ny fase på grunn av klimaendringer, ny uforutsigbar produksjon og politisk usikkerhet. Antallet scenario som trengs for å fange opp den potensielle framtidsutviklingen er større enn noen gang tidligere. Dette krever at den neste generasjonen verktøy for vannkraftoptimering kan håndtere enorme mengder data. GPU-arkitekturen er perfekt for dette, og målet i GoHydro er å gi støtte til robuste beslutninger tatt med bedre innsikt i mulige framtidsforløp enn verktøyene som brukes i dag.

Det pågår store investeringer i produksjons- og pumpekapasitet i det norske vannkraftsystemet. Rammeverket som GoHydro bygges på designes med mål om å kunne ta hensyn til både langsiktige, strategiske energilager og kortsiktige lokale energilager på en optimal måte for kraftsystemet. Dette er nye egenskaper som krever alt som GPUer kan tilby av regnekraft.

Prosjekteier:

Partnere:


Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025

Utforsk fagområdene