Til hovedinnhold
Norsk English

Transport og mobilitet


Fagområder innen transport og mobilitet

Akustikk

Akustikk

Lyd omgir oss hele tiden og påvirker vår trivsel og opplevelse av omgivelsene, vår evne til kommunikasjon og konsentrasjon i forskjellige aktiviteter.

Anlegg og infrastruktur

Anlegg og infrastruktur

Anleggsbransjen skal gjennom en stor omstilling for å bli mer effektiv og klima- og miljøvennlig. Vi må ta bedre vare på infrastrukturen og ressursene vi har, samtidig som det er behov for utvikling og modernisering.

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Bioenergi

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Maritim transport

Maritim transport

Globalisering, befolkningsvekst og bedre levestandard, gir stadig økende verdenshandel og transportbehov. Maritim transport er den mest energieffektive transportformen, og står for 80 % av verdens varefrakt. Norge er en av de ledende maritime...