Til hovedinnhold
Norsk English

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Kontaktperson

Bioenergi er energien vi finner i alt biologisk materiale. Enkelt sagt, alt som kan råtne.

Det finnes utallige måter vi kan nyttiggjøre oss av bioenergi på. Den enkleste og kanskje eldste formen for bioenergi er å bruke ved til å fyre bål. Mer moderne og komplekse former for bioenergi er å bruke biomasse til å lage biodrivstoff, biokarbon eller biokull (trekull), fjernvarme eller elektrisitet.

Biomasse inneholder karbon, så når vi forbrenner det slipper vi ut CO2. Men bioenergi øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Et enkelt eksempel er hugging og planting av skog. Et tre tar opp CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Når vi brenner treet slippes den samme CO2-en ut igjen. Ingen ny CO2 er laget, og kretsløpet er derfor 100% klimanøytralt.

Utfordringen verden står ovenfor i dag er at biomasse kan brukes til svært mange ting og vi må forske på hva er den beste måten å bruke den på. Derfor jobber SINTEF ikke bare med hvordan vi lager bedre biokull, biodrivstoff og mer effektive forbrenningsprosesser. Vi forsker også mye på bærekraftig ressursutnyttelse for å unngå at vi driver rovdrift på bioressursene våre. I tillegg ser vi på hvordan vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren gjennom en prosess kalt BioCCS.

Dette gjør vi

Ekspertise

Laboratorier

Nyheter

Kronikk
Derfor trenger vi biodrivstoff

Derfor trenger vi biodrivstoff

Klimagasskuttene kommer for sent om vi må vente på dem til alle fly, skip og vogntog er skiftet ut. Derfor er biodrivstoff en av løsningene verden trenger – og ingen “klimabløff”, slik forfatterne av en NRK-ytring vil ha det til.

Prosjekter

PRIMED

PRIMED

Start:
Slutt:

Omforming av primærsektoren for å maksimere utviklingen av bioøkonomi

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

Start:
Slutt:

I dette kompetansebyggende prosjekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt i Norges overgang til et nullutslippssamfunn.

Nordic Energy Outlooks

Nordic Energy Outlooks

Start:
Slutt:

Nordic Energy Outlook har som mål å: “Strengthen Nordic research competence and cooperation in the field of energy systems analysis, by building on existing national research programs” [Nordic Energy Research]