Til hovedinnhold
Norsk English

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Kontaktperson

Bioenergi er energien vi finner i alt biologisk materiale. Enkelt sagt, alt som kan råtne.

Det finnes utallige måter vi kan nyttiggjøre oss av bioenergi på. Den enkleste og kanskje eldste formen for bioenergi er å bruke ved til å fyre bål. Mer moderne og komplekse former for bioenergi er å bruke biomasse til å lage biodrivstoff, biokarbon eller biokull (trekull), fjernvarme eller elektrisitet.

Biomasse inneholder karbon, så når vi forbrenner det slipper vi ut CO2. Men bioenergi øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Et enkelt eksempel er hugging og planting av skog. Et tre tar opp CO2 fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. Når vi brenner treet slippes den samme CO2-en ut igjen. Ingen ny CO2 er laget, og kretsløpet er derfor 100% klimanøytralt.

Utfordringen verden står ovenfor i dag er at biomasse kan brukes til svært mange ting og vi må forske på hva er den beste måten å bruke den på. Derfor jobber SINTEF ikke bare med hvordan vi lager bedre biokull, biodrivstoff og mer effektive forbrenningsprosesser. Vi forsker også mye på bærekraftig ressursutnyttelse for å unngå at vi driver rovdrift på bioressursene våre. I tillegg ser vi på hvordan vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren gjennom en prosess kalt BioCCS.

Dette gjør vi

Ekspertise

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter