Til hovedinnhold
Norsk English

Industriell Bioteknologi - Effektive stammer og prosesser

Industriell bioteknologi baseres på bruk av enzymer og mikroorganismer for å produsere produkter som faramasøytika, finkjemikalier, biopolymere, mat og fôr ingredienser og bioenergi. SINTEF har mer enn 25 års erfaring i utvikling av mikrobielle produksjonsprosesser.

Kontaktperson

Vi har fire meget godt utstyrte laboratorier som benyttes i vår virksomhet knyttet til Industriell bioteknologi.

  • Molekylærbiologi (Illumina MySeq and ddPCR)
  • High throughput screening (flere robotiserte arbeidsstasjoner som er tilpasset bioprosessutvikling)
  • Fermentering og nedstrøm (32 laboratorie skala fermentorer (1-3L) og pilot skala fermentorer (50L og 300L)
  • Analyser (HPLC, GC-MS, LC-MS, LC-Qtof, LC-QQQ, Rapid fire LC-MS, Field flow fractionation, ICP-MS, FT-ICR)

Nøkkelkompetanser, forskningsområder og produkter

  • Utvikling av effektive mikrobielle produksjonsstammer. SINTEF arbeider med en rekke ulike mikrobielle stammer som utgangspunkt for å lage modifiserte robuste cellefabrikker godt egnet til industriell utnyttelse for produksjon av ulike produkter. Hoved kompetansen ligger på utvikling og bruk av Escherichia coli, Bacillus, Actinomycetes, Pseudomonas og melkesyrebakterier. Stamme forbedring gjøres både ved hjelp av mutagenese og "high throughput screening" og målrettet endring av stammer med moderne molkylærbiologiske metoder. System- og Syntetisk biologi blir nå tatt i bruk i en rekke prosjekter for å effektivisere stammeutviklingen.
  • Bruk av høyere eukaryote celler for produksjon. Vi har flere ulike ekspresjonssystemer hvor vi bruker eukaryote celler (gjær, HEK, CHO) for heterolog produksjon av proteiner. Vi arbeider også med utvikling av produksjonsprosesser hvor sopp brukes som produksjonsstamme.
  • Utvikling, produksjon og bruk av industrielle enzymer. Identifisering (metagenom forskning), modellering, utvikling, produksjon og bruk av ulike industrielle enzymer er fokus i flere pågående prosjekter i SINTEF.
  • Bioraffineri er et høyt prioritert forskningsområde i SINTEF. Forskningen omfatter utvikling av ny teknologi og metoder for fraksjonering av ulike biomasser (feks. lignocellulose, makroalger, reke og krabbeskall) og utvikling av effektive bioprosesser for utnyttelse av disse fraksjonene for produksjon av etterspurte produkter.
  • Viktigste produkter. Enzymer, bioaktive små molekyler (feks. Antimikrobielle-, og antikreft komponenter og steroider), vaksiner, umettet fett, aminosyrer, pigmenter, terpenoider and biopolymere.
  • Effektive prosesser. Mikrobielle-, cellebasert- og enzymprosesser optimaliseres i våre fermenteringslaboratorier (laboratorie- og pilotskala). SINTEF har dessuten mer enn 20 års erfaring i nedskalering og miniatyrisert dyrking av mikroorganismer hvor vi benytter vårt High throughput screening laboratorium.