Til hovedinnhold
Norsk English

Screeninglaboratorium, Trondheim

SINTEF har et av Norges best utstyrte laboratorier for laboratorieautomasjon og screening av biologiske prøver.

Kontaktperson

SINTEF har i dag 3 større robotsystemer for automasjon av væskebehandling. Robotsystemene er utstyrt med integrerte enheter for pipettering, fylling, risting, filtrering kultivering og avlesning (absorbans, fluorescens og luminescens) i mikrobrønnplater. Pipettering kan gjennomføres med 1 til 384-pipettespisser samtidig og de ulike væskebehandlingsrobotene kan håndtere mikrobrønnplater i ulike formater med mellom 1 og 1536 brønner. Systemene er utstyrt med robotarmer som kan flytte mikrobrønnplater og annet forbruksmateriell mellom de ulike stasjonene, slik at avanserte protokoller kan full-automatiseres.

For mer informasjon, se vårt faktaark (Analytical screening facilities)

Kontaktinformasjon

Laboratoriet ligger i Realfagbygget, oppgang D4-106