Til hovedinnhold
Norsk English

Materialer og nanoteknologi

Forskning på avanserte materialer og nanoteknologi bidrar til løsninger på store samfunnsutfordringer og gir nye forretningsmuligheter.

Kontaktperson

SINTEF har ekspertise innen strukturelle materialer, funksjonelle materialer og multimaterialkombinasjoner, og kan hjelpe din organisasjon i å utvikle nye eller forbedrede produkter. Ved å koble vår kunnskap med annen relevant kompetanse i SINTEF, bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Norsk skog skal bidra til mer bærekraftig plast

Norsk skog skal bidra til mer bærekraftig plast

Norske Skog Saubrugs AS med SINTEF og en rekke andre bedrifter får til sammen 59 millioner kroner fra Grønn Plattform til et prosjekt der målet er å etablere grønn og sirkulær verdikjede med bruk av trefiber fra skogen for å erstatte dagens...

Prosjekter