Til hovedinnhold
Norsk English

Transformatorer

En krafttransformator er et komplekst apparat med viklinger, kjerne, trinnkopler, gjennomføringer mm, som skal fungere i et nett i mange år.

Kontaktperson

SINTEF har aktiviteter og kompetanse på de fleste områder innenfor området transformatorteknologi fra materialutvikling og testing for leverandørindustrien, via aldringsstudier, tilstandskontroll og levetidsvurderinger, til analyser av samvirkning mellom transformatorer og nett. For energiverkene er det en stor utfordring å etablere en forvaltning av sine aldrende transformatorparker.

Våre tjenester:
SINTEF's aktiviteter dekker omtrent hele spektret fra materialforskning og tilstandskontroll/testing til modellering av transformatorers egenskaper og deres samvirkning i nett.


Foto: Owe Stubberud, Statnett

Aktiviteter:

 • Aldringsundersøkelser av cellulose isolasjon.
 • Karakterisering av isolervæskers egenskaper.
 • Tilstandskontrollinger omfatter utladningsmåling, akustisk lokalisering av feil, fuktmåling, frekvensresponsanalyse, mm.
 • Måling og modellering av tap.
 • Etablering av terminalekvivalenter for bruk i EMTP analyse.
 • Analyser av overspenninger, innkoblingsstrømmer og resonanser.
 • Brann og eksplosjonsrisiko.
 • Termisk modellering.
 • Levetidsvurdering.
 • Feil- og skrotings-analyser.

Status:

 • Vi deltar i etablering av systemer for vurdering av helseindeks og levetidsvurderinger.
 • I et fundamentalt vinklet prosjekt studeres isolervæskers egenskaper med superrask kamerautrusting.

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.