Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

Kontaktperson

Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab
Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab, Foto: SINTEF/Geir Mogen

De elektrotekniske laboratoriene består av flere ulike laboratorier for testing og utvikling av elektrotekniske kraftkomponenter

Høyspenningslaboratoriene er utstyrt for prøving med spenninger opp til 800 kV AC, 2000 kV lynimpuls og 800 kV DC. Vi kan måle lekkstrømmer, partielle utladninger (PD), tapsvinkler (tan δ), etc.

Høystrøm- og kortslutningsprøver kan utføres med spenninger fra 115 til 690 V. Det er mulig å oppnå strømmer med 90 k A toppverdi og  55 A 1-sekundsverdi (avhengig av prøveobjekt). Laboratoriet kan også benyttes til testing av 24 kV brytere med strøm opp til 1 kA. For kontinuerlig testing kan strømmer på opptil 10 kA ved 25 V AC (50 Hz) benyttes.

Subsealaboratoriet har et stort utvalg av trykktanker, vesentlig for testing av elkraftutstyr som er tenkt benyttet på havbunnen.

Aldringslaboratoriet består av flere laboratoria for aldring av i hovedsak kabel, men også andre kraftkomponenter er aktuelle.

Kjemilaboratoriet benyttes for analyse av prøver som har vært til aldring i laboratoriet eller prøver som er samlet inn i felt.

Mekanisk laboratorium brukes for testing av liner og andre komponenter for kraftlinjer. Strekk og bøyeprøver av andre materialer kan også utføres bl.a. for testing av elektriske isolasjonsmaterialer.

Kraftelektronikklaboratoriet brukes for uttesting av kraftelektroniske komponenter, kretser og modeller.

Laboratorier for kraftsystemer med fornybar energi er utstyrt med komponenter og kontrollutstyr til forskningsoppgaver innen områdene smartgrid, vindkraft og annen fornybar produksjon. 

SINTEF Energi samarbeider med andre laboratorier via Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS).

Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Ekspertise

Anvendt superledning

SINTEF evaluerer, designer og bygger elkrafttekniske komponenter basert på superledere.

Elektrotekniske feltberegninger

SINTEF gjør avanserte beregninger på elkrafttekniske komponenter. Vårt mål er å være våre kunders eksperter på elektrotekniske analyser og simulering av høgspenningskomponenter og -systemer.

Jording

Jording

Jording er en viktig del av forskrifter for elektriske anlegg, prosjektering, installasjon og drift av elektriske anlegg.

Kabelteknologi

En moderne høyspenningskabel er et høyteknologisk produkt hvor både material-, konstruksjons- og produksjonsteknikk er med på å frembringe et produkt med god pålitelighet og lang levetid.

Kraftledninger

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og utenfor byene er de også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere.

Selvhelende materialer

Selvhelende materialer

Selvhelende elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsapparater er svært attraktive, spesielt for apparater som skal plasseres på steder som er vanskelig å få tilgang til og i tøffe miljøer.

Transformatorer

Transformatorer

En krafttransformator er et komplekst apparat med viklinger, kjerne, trinnkopler, gjennomføringer mm, som skal fungere i et nett i mange år.

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er samlokalisert med NTNUs Elkrafttekniske laboratorier.

Prosjekter