Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

Kontaktperson

Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab
Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab, Foto: SINTEF/Geir Mogen

De elektrotekniske laboratoriene består av flere ulike laboratorier for testing og utvikling av elektrotekniske kraftkomponenter

Høyspenningslaboratoriene er utstyrt for prøving med spenninger opp til 800 kV AC, 2000 kV lynimpuls og 800 kV DC. Vi kan måle lekkstrømmer, partielle utladninger (PD), tapsvinkler (tan δ), etc.

Høystrøm- og kortslutningsprøver kan utføres med spenninger fra 115 til 690 V. Det er mulig å oppnå strømmer med 150 kA toppverdi og 100 kA 1-sekundsverdi. Laboratoriet kan også benyttes til testing av 24 kV brytere med strøm opp til 1 kA. For kontinuerlig testing kan strømmer på opptil 10 kA ved 25 V AC (50 Hz) benyttes.

Subsealaboratoriet har et stort utvalg av trykktanker, vesentlig for testing av elkraftutstyr som er tenkt benyttet på havbunnen.

Aldringslaboratoriet består av flere laboratoria for aldring av i hovedsak kabel, men også andre kraftkomponenter er aktuelle.

Kjemilaboratoriet benyttes for analyse av prøver som har vært til aldring i laboratoriet eller prøver som er samlet inn i felt.

Mekanisk laboratorium brukes for testing av liner og andre komponenter for kraftlinjer. Strekk og bøyeprøver av andre materialer kan også utføres bl.a. for testing av elektriske isolasjonsmaterialer.

Kraftelektronikklaboratoriet brukes for uttesting av kraftelektroniske komponenter, kretser og modeller.

Laboratorier for kraftsystemer med fornybar energi er utstyrt med komponenter og kontrollutstyr til forskningsoppgaver innen områdene smartgrid, vindkraft og annen fornybar produksjon. 

SINTEF Energi samarbeider med andre laboratorier via Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS).

Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Ekspertise

Anvendt superledning

SINTEF evaluerer, designer og bygger elkrafttekniske komponenter basert på superledere. I tillegg karakteriseres ledermaterialer og isolasjon ved lave temperaturer.

Bryterteknologi og kortslutningstesting

Eksperimentell testing er essensielt ved utvikling av ny bryterteknologi, i tillegg til teoretiske evalueringer. SINTEF har tilgang til NTNUs mellomspenningslaboratorium for strømbrytningstester, direkte forsynt fra nettet. Vi supplementerer vår...

Direkte elektrisk oppvarming av rørledninger (DEH)

Hydrat- og voksdannelse i undervanns rørledninger for transport av olje og gass kan medføre produksjonsstopp og i verste fall plugger som kan gi langvarige driftsavbrudd og kostbare reparasjoner. Direkte elektrisk oppvarming (DEH) av undervanns...

Elektriske isolasjonssystemer og -materialer

Elektriske isolasjonssystemer og -materialer

Høy pålitelighet og lang levetid til det elektriske isolasjonssystemet er avgjørende for ethvert høyspenningsutstyr. Ved design av isolasjonssystemer må flere parametere tas hensyn til som for eksempel effekt av ytre miljø (fukt, temperatur...

Elektrotekniske feltberegninger

SINTEF gjør avanserte beregninger på elkrafttekniske komponenter. Vårt mål er å være våre kunders eksperter på elektrotekniske analyser og simulering av høgspenningskomponenter og -systemer.

Jording

Jording

Jording er en viktig del av forskrifter for elektriske anlegg, prosjektering, installasjon og drift av elektriske anlegg. I andre tilfeller er jording nødvendig for at det elektriske overføringssystemet skal fungere som tiltenkt.

Kabelteknologi

En moderne høyspenningskabel er et høyteknologisk produkt hvor både material-, konstruksjons- og produksjonsteknikk er med på å frembringe et produkt med god pålitelighet og lang levetid. SINTEF utfører forskning og avanserte tester for...

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og utenfor byene er de også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere. Overføring av elektrisk energi langs kraftledninger ved høye spenninger er...

Selvhelende materialer

Selvhelende elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsapparater er svært attraktive, spesielt for apparater som skal plasseres på steder som er vanskelig å få tilgang til og i tøffe miljøer. Bruksområdene inkluderer offshore vindparker, subsea...

Subsea - Offshore kraftforsyning

Det forbindes med store kostnader å vedlikeholde og reparere utstyr som plasseres på store dyp. Det kreves derfor en høy pålitelighet og driftssikkerhet for kraftforsyningskomponenter som plasseres på havbunnen.

Transformatorer

En krafttransformator er et komplekst apparat med viklinger, kjerne, trinnkopler, gjennomføringer mm, som skal fungere i et nett i mange år.

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er samlokalisert med NTNUs Elkrafttekniske laboratorier.

Prosjekter