Til hovedinnhold
Norsk English

Kabelteknologi

En moderne høyspenningskabel er et høyteknologisk produkt hvor både material-, konstruksjons- og produksjonsteknikk er med på å frembringe et produkt med god pålitelighet og lang levetid.

Kontaktperson

SINTEF utfører forskning og avanserte tester for materialprodusenter, kabelprodusenter, utstyrsprodusenter, kabelleverandører og brukere hvor kunnskap om materialer og systemer er med på å forbedre og videreutvikle eksisterende teknologi.

Våre tjenester:

Studier av aldring og aldringsprosesser i polymere materialer under elektriske og miljømessige påkjenninger står sentralt sammen med langtidsprøving i laboratoriet både av materialer og hele isolasjonssystemet i kabelen. Gjennom samarbeid med ledende industribedrifter deltar vi i utviklingen av nye og forbedrede isolasjonssystem; både for HVAC og HVDC-kabler – på land og til vanns.

  Foto: NTNU / Geir Mogen

Arbeidsoppgaver:

 • Forskning på årsaker til nedbrytning og redusert levetid av høyspenningskabler og kabelutstyr
 • Forskning mht. forlenget levetid for høyspenningskabler med ulike design under ulike miljømessige driftsforhold (land / sjø)
 • Utvikling og gjennomføring av langtidstester på kabler og kabelutstyr
 • Gjennomføring av feltmålinger på kabler og kabelutstyr (tilstandskontroll)
 • Gjennomføring av typetester; elektriske og ikke-elektriske tester
 • Gjennomføring av tester under høye hydrostatiske trykk (opp til 1000 bar) under strøm og spenning
 • Disseksjon av kabler og kabelutstyr som har havarert i drift for å finne årsak til havariet (skadeanalyser)
 • Testing av små materialmodeller designet for å modellere høyspenningskabler
 • Tredjeparts verifikasjon i større kabelprosjekter for everks- og offshorebransjen

Status:

 • SINTEF har laboratorier og utstyr for testing av høyspennings AC og DC kabler; både for elektrisk testing og for ikke-elektriske materialtesting
 • I laboratoriene våre har vi trykktanker der hydrostatiske og andre trykktester kan utføres; både på mindre materialprøver og på fullskala kabel med sitt tilleggsutstyr (påkjent med både strøm og spenning)
 • Vi har også utstyr for utføring av tilstandskontroll av kabler og kabelutstyr i felt

Arbeidet utføres i avdeling Elkraftteknologi

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.