Til hovedinnhold
Norsk English

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Kontaktperson

Den fysiske infrastrukturen er selve ryggraden i fremtidens elektriske energisystem. Dermed er det å utvikle og ta i bruk de riktige komponentene en forutsetning og muliggjører for elektrifiseringen vi står overfor. I SINTEF har vi kompetanse og elkraftlaboratorier i verdensklasse, og vi jobber tett med næringslivet for å utvikle fremtidens elkraftkomponenter.

Smarte løsninger og kostnadseffektive komponenter og systemer som hensyntar helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en forutsetning for å ivareta det elektriske energisystemets samfunnskritiske funksjon.

Det er også viktig at framtidas nettkomponenter tåler nye typer påkjenninger og mer variable driftsmønstre enn tidligere. Dette skyldes i stor grad positive endringer som økt elektrifisering (og dermed endrede forbruksmønster) og en større andel varierende, fornybar energiproduksjon. Men også trusler fra blant annet cyberangrep og ekstremvær. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere har vi en omfattende FoU- og testaktivitet knyttet til komponentene i kraftnettet. Hovedmålet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av kraftsystemet. 

Dette gjør vi

Ekspertiser innen Elkraftkomponenter

Laboratorier

Les mer

Kronikk
Strømnettet er ikke fullt likevel

Strømnettet er ikke fullt likevel

Formelverk fra 1950-tallet forhindrer full utnyttelse av strømnettet. Digitale hjelpemidler alene vil øke kapasiteten med 20 prosent i kabeldelen av nettet, viser ny forskning.

Prosjekter

NewLifT

NewLifT

Start:
Slutt:

NewLifT har som mål å etablere et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for produsenter og brukere av transformatorer som inneholder alternative isolasjonsvæsker. Prosjektet har spesielt fokus på væskenes termiske egenskaper og bruk under arktiske...

Fremtidens HVAC sjøkabler for fornybar energiproduksjon

Fremtidens HVAC sjøkabler for fornybar energiproduksjon

Start:
Slutt:

Nexans Norge har som mål, sammen med forskningspartnere, å utvikle fremtidens blyfrie kraftkabler. I FutureCaRe-prosjektet vil vi utføre testing og utvikle modelleringsverktøy for å sikre høy pålitelighet og lang levetid for HVAC sjøkabler med...

Programvare