Til hovedinnhold
Norsk English

Elkraftkomponenter

Pålitelige elkraftkomponenter i transmisjons- og distribusjonsnettet er avgjørende for at kraftsystemet skal kunne gi samfunnet sikker, bærekraftig og konkurransedyktig elektrisitet til enhver tid.

Kontaktperson

Den fysiske infrastrukturen er selve ryggraden i fremtidens elektriske energisystem. Dermed er det å utvikle og ta i bruk de riktige komponentene en forutsetning og muliggjører for elektrifiseringen vi står overfor. I SINTEF har vi kompetanse og elkraftlaboratorier i verdensklasse, og vi jobber tett med næringslivet for å utvikle fremtidens elkraftkomponenter.

Smarte løsninger og kostnadseffektive komponenter og systemer som hensyntar helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en forutsetning for å ivareta det elektriske energisystemets samfunnskritiske funksjon.

Det er også viktig at framtidas nettkomponenter tåler nye typer påkjenninger og mer variable driftsmønstre enn tidligere. Dette skyldes i stor grad positive endringer som økt elektrifisering (og dermed endrede forbruksmønster) og en større andel varierende, fornybar energiproduksjon. Men også trusler fra blant annet cyberangrep og ekstremvær. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere har vi en omfattende FoU- og testaktivitet knyttet til komponentene i kraftnettet. Hovedmålet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av kraftsystemet. 

Dette gjør vi

Ekspertiser innen Elkraftkomponenter

Laboratorier

Les mer

Prosjekter

Programvare