Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrotekniske feltberegninger

SINTEF gjør avanserte beregninger på elkrafttekniske komponenter. Vårt mål er å være våre kunders eksperter på elektrotekniske analyser og simulering av høgspenningskomponenter og -systemer.

Kontaktperson

Våre tjenester:
Vi utfører analyser av elkrafttekniske komponenter for de fleste formål. Våre oppdragsgivere kommer i hovedsak fra kraft- og offshorebransje, hvor vi typisk bistår med beregninger som brukes til elektrisk og termisk dimensjonering av deres produkter. Ofte er problemet komplekst og krever numerisk modellering. Dette kan eksempelvis være simulering av feltfordeling og elektrisk holdfasthet i isolasjonmedier. Vi utfører også elektrotermisk analyse av kabler, brytere og transformatorer. Gjennom samarbeid med ledende industribedrifter deltar vi i utviklingen av nye og forbedrede elkrafttekniske produkter.

Arbeidsoppgaver:

 • Elektrotekniske analyser av elektrostatisk felt, og beregning av elektrisk holdfasthet. 
 • Elektromagnetiske feltberegninger på høyspenningskomponenter.
 • Beregninger av induserte spenninger på- og strømmer i nærliggende strukturer.
 • Elektrotermiske feltberegninger av høyspenningskomponenter. 
 • Elektrotermiske feltberegninger av kraftkabler (på land, offshore, umbilicals, etc.)

Metode og verktøy:
For å møte de ulike behov og utfordringer som våre kunder etterspør benytter vi et knippe av kommersielle og egenutviklede verktøy. Vi tilbyr god kompetanse i blant annet:

 • COMSOL Multiphysics (Elementmetode)
 • Flux 2D (Elementmetode)
 • SEStech CDEGS (Antenneteori)
 • Matlab, Python og Java
 • Solidworks (CAD)
 • EMTP

 

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.