Til hovedinnhold
Norsk English

Integrerte energisystemer

Fremtidens energisystem må støtte opp under og tilrettelegge for et nullutslippssamfunn. Dekarbonisering vil være den største pådriveren på vegen mot et slikt samfunn, men også digitalisering og desentralisering vil være viktig. Til sammen vil disse tre driverne sørge for både muligheter og utfordringer i det viktige arbeidet vi står ovenfor innen energisystemer.

Kontaktpersoner

Det er et stort potensial i integrering av nye energibærere og et tettere samspill mellom alle energibærere i et integrert energisystem. Et slikt system kan sørge for en effektiv, fleksibel og bærekraftig energitilførsel. Med bedre integrasjon kan det også lede til større pålitelighet, større verdiskapning og reduserte kostnader.

En viktig faktor er å utnytte samspillet mellom energibærere slik som elektrisitet, varme, biodrivstoff, naturgass og hydrogen. Dette krever at utviklingen går fremover innen flere områder, blant dem enkeltteknologier for hver energibærer, integrerings- og konverteringsteknologier, markedsstruktur, reguleringer og systemplanlegging.

Dagens energidebatt dreier seg i stor grad om elektrifisering, og det er for lite kunnskap om mulighetene som ligger i økt integrering av ulike energisektorer. Vi trenger bedre bevissthet rundt disse mulighetene, og vi må sørge for at teknologien for å konvertere energibærere og håndtere energilagring i ulike former blir utviklet og utnyttet.

SINTEF har ledende fagmiljøer innen dette temaet, og jobber for å øke kunnskapen om integrerte energisystemer på flere områder. Vi hjelper kundene våre med å utvikle løsninger som er med på å legge grunnlaget for fremtidens energisystem.

 

Ekspertiser innen Integrerte energisystemer

Laboratorier

Nyheter

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Ny teknologi redefinerer energieffektivitet

Et EU-prosjekt er dedikert til å fremme energieffektivitet gjennom utvikling av innovative og miljøvennlige metoder for korrosjonsbeskyttelse, med mål om å erstatte stål med aluminium.

Prosjekter

GHOST DigiT

GHOST DigiT

Start:
Slutt:

Dette prosjektet har som mål å utvikle digitale løsninger som fremmer geotermisk varmelagring som en miljøvennlig, skalerbar energilagringsmetode.

FlexOps – Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

FlexOps – Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Start:
Slutt:

Det er store endringer i kraftsystemet, blant annet på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon helt ned til kundenivå. For at strømnettet skal kunne håndtere disse endringene, er det viktig å utnytte eksisterende...