Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av bærekraftige energisystemer

Vi bidrar til å sikre et moderne, bærekraftig og grønnere energisystem for framtida. Vi utvikler og anvender modeller for å håndtere usikkerhet, analysere lønnsomhet, utslipp, samfunnsøkonomiske effekter og andre sider ved energisystemet, slik at myndighetene og industrien kan planlegge og utforme kunnskapsbasert politikk og beslutninger.

Kontaktperson

Vi jobber med:

  • Modellering av det europeiske energisystem (overføring, produksjon, lagring og utslipp).
  • Hvordan kan dagens infrastruktur for energieksport gjenbrukes og videreutvikles for eksport av utslippsfri energi?
  • Hvilken verdi har fleksibiliteten i den norske energiproduksjonen for Europa, og hvordan påvirkes den av større variasjon i produksjon og smartere forbrukere?
  • Hvilken risiko og hvilke muligheter ligger i overgangen til et bærekraftig transportsystem?
  • Hvordan spiller forbrukeradferd inn i gjennomføringen av tiltak for bedre energieffektivitet og smartere forbruk – hva er realistisk?
  • Hva er de samfunnsøkonomiske og miljømessige effektene av endret energipolitikk
  • Våre modeller inkluderer ulike energikilder og energibærere, som hydrogen, naturgass, elektrisitet, sol, og vind. 

Vi er an aktiv deltaker i FME NTRANS (https://www.ntnu.no/ntrans), med basiskompetanse innen økonomisk analyse og optimering.

Fagmiljø:

https://www.sintef.no/industri/industriell-okonomi-og-verdikjeder/#Ekspertise