Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig energi

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag.

Kontaktperson

Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og økonomisk bærekraftige.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Gjør grønt hydrogen enda grønnere

Gjør grønt hydrogen enda grønnere

Et nytt prosjekt vil gjøre produksjon av hydrogen mer kostnadseffektiv og bærekraftig ved å redusere bruk av kritiske råmaterialer.

Prosjekter

Programvare