Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig energi

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag.

Kontaktperson

Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og økonomisk bærekraftige.

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Ruller ut 150 hydrogendrevne lastebiler med SINTEF bak rattet

Ruller ut 150 hydrogendrevne lastebiler med SINTEF bak rattet

Et samarbeid mellom lastebil- og drivstoffprodusenter og forskningsinstitutter bringer nå klimaomstillingen til Europas tungtransport. Med støtte fra EU skal de første av hele 150 hydrogendrevne lastebiler innta europeiske veier allerede i 2024.

Fanger CO2 med sol og speil

Fanger CO2 med sol og speil

Forskere skal bruke speil til å fange konsentrert sol. Solanlegget vil også skille seg ut fordi det kommer til å produsere både strøm og varme – som skal brukes til CO2-fangst.

Prosjekter