Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av batterimaterialer

SINTEF har en lang historie med utvikling av funksjonelle materialer og metallurgi med toppmoderne laboratorier for syntese, prosessering og karakterisering som muliggjør utviklingen av nye materialer fra gram- til pilotskala med god kontroll over komposisjon, fase og morfologi fra nano- til mm-skala.

Kontaktperson

nnen feltet batteriteknologi er nye materialer som er tryggere og har høyere energi- og effekttetthet svært etterlengtet og SINTEF er engasjert i utviklingen av avanserte batterimaterialer. Vårt multidisiplinære team inkluderer eksperter i uorganisk-, organisk- og materialkjemi, noe som muliggjør at vi kan være aktive i en lang rekke batteriteknologier. Vi arbeider med industriledende aktører innen Li-ione-, Li-svovel- og metall-luft-teknologier for å utvikle nye materialer, overflatebelegg og prosesser for å forbedre ytelse og levetid og redusere miljøpåvirkningen. I tillegg til aktive elektrodematerialer er syntese av faststoff-elektrolytter basert på uorganiske og organiske polymerer også et ekspertområde.

Vi kan tilby: 

  • Syntese og utvikling av nye og nåværende kjemier opp til kg-skala
  • Lav- og høytemperatur prosessering i inerte og reaktive atmosfærer
  • Pulveragglomerering og -aggregering fra gram- til kg-skala
  • Materialutvikling styrt av in-situ og operando målinger
  • Moderne synteselaboratorier og smelteovner i tillegg til instrumenter for aerosol- og elektrodeponeringsteknikker som spraytørking, flammespraypyrolyse og elektrospinning
  • Ekspertise i faststoff-, våt-kjemisk- og aerosol-baserte syntesemetoder av uorganiske materialer, samt produksjon av skreddersydde polymerer