Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Community


Nyheter

Kronikk
Kom i gang med energieffektivisering

Kom i gang med energieffektivisering

Om vi skal nå målene for energieffektivisering i bygg innen 2030, kan vi ikke vente på økte midler. Vi må bruke tiden på å finne de beste tiltakene og utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Laboratorier

Prosjekter

PURE

PURE

Start:
Slutt:

Power Up a REnewable Society

Ti-ReX

Ti-ReX

Start:
Slutt:

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

Bærekraftige natursteinsmurer

Bærekraftige natursteinsmurer

Start:
Slutt:

Ny kunnskap skal bidra til at anleggsprosjekter i Rogaland bygges med sikre og bærekraftige natursteinsmurer med lavt klimagassutslipp.

HeriTACE

HeriTACE

Start:
Slutt:

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

Inclusive City

Inclusive City

Start:

Vi ser på stedsutvikling og "15-minuttersbyen" i lys av sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål.

LarvikittEN

LarvikittEN

Start:
Slutt:

Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein

Løkken 3.0

Løkken 3.0

Start:
Slutt:

Bærekraftig og sirkulær avhending av ammunisjon i Astrup-gruva

Om SINTEF Community