Til hovedinnhold
Norsk English

Frostlaboratoriet

I Frostlaboratoriet tester vi løsninger for vann- og frostsikring i tunneler.

Kontaktperson

Frostlaboratoriet består av to rom på tilsammen ca. 20 m2. Rommene er fullisolert og adskilt med en 1,5 m tykk granittvegg. På hver side av granittveggen simuleres  en situasjon med bergmasse og tunnelrom. Temperaturen i de to rommene kan reguleres mellom +10 og -20°C.

Laboratoriet muliggjør mange eksperimentelle oppsett med instrumentering, overvåking og analysering av varmeutvekslingen mellom tunnel og bergmasse, samt testing av  tekniske løsningers oppførsel ved pålasting av temperaturendringer.

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriene
S.P. Andersens vei 13 A 
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen