Til hovedinnhold
Norsk English

Berg og geoteknikk

Vi tilbyr forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kontaktperson

Bærekraftige, sikre og lønnsomme løsninger er utgangspunktet for alle våre prosjekter. Vi gir råd og utfører tester og analyser innen:

  • Tunnel- og undergrunnsteknologi, inkludert gruver
  • Geoteknikk, inkludert fundamenteringsløsninger, sikring og stabilitet
  • Bygg, infrastruktur og andre anlegg i arktiske områder
  • Utvinning og utnyttelse av georessurser, inkludert kortreist stein

Vi har lang erfaring og ekspertise innen ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk og ressursgeologi, med teoretisk kunnskap og anerkjente laboratorie- og felttjenester.

Ekspertiser

Aktuelt

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft rundt Norges nasjonalbergart larvikitt.

SINTEF styrker tunnelkompetansen

SINTEF styrker tunnelkompetansen

Tettere kontakt med bransjen og økt fokus på tunneler står på agendaen når Sindre Log nå tar over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF Community.

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

I gjennomsnitt forbruker hver nordmann ca. 15 tonn pukk og grus hvert eneste år. Mye av massene kunne vært gjenbrukt i andre byggeprosjekter, men manglende oversikt hindrer gjenbruk, viser ny rapport.

Prosjekter

Bærekraftige natursteinsmurer

Bærekraftige natursteinsmurer

Start:
Slutt:

Ny kunnskap skal bidra til at anleggsprosjekter i Rogaland bygges med sikre og bærekraftige natursteinsmurer med lavt klimagassutslipp.

Løkken 3.0

Løkken 3.0

Start:
Slutt:

Bærekraftig og sirkulær avhending av ammunisjon i Astrup-gruva

DINAMINE

DINAMINE

Start:
Slutt:

Digital and innovative mine of the future

SkiferSirk

SkiferSirk

Start:
Slutt:

En sirkulær skiferindustri gir økt verdiskaping og utnyttelse av overskuddsmasser fra natursteinsproduksjon på Oppdal

Geminisenter Tunnelteknologi 2.0

Geminisenter Tunnelteknologi 2.0

Start:
Slutt:

Tunneler er en essensiell del av samfunnets infrastruktur for transport og kraft. De er også nødvendige for mineralutvinning.

Logic Grouting

Logic Grouting

Start:
Slutt:

Logic Grouting er basert på en ny og tilpasset strategi for å utføre berginjeksjon i tunneler, utviklet fra forskning utført i TIGHT- prosjektet.

ROCARC

ROCARC

Start:
Slutt:

Bergforankring for stabilisering av infrastruktur med fokus på bueeffekt og binding mellom berg og gysemasse

Laboratorie- og feltundersøkelser

Bildegalleri