Til hovedinnhold
Norsk English

Geoteknikk

SINTEF er med på å videreutvikle teorigrunnlaget i geoteknikk, og bruker kunnskapen til å velge riktig teknologi for å sikre kosteffektiv utnyttelse av byggegrunnen.

Kontaktperson

Geoteknikk handler om hvordan man kan bygge sikkert på, i eller av jord og stein. Dette er viktig for bygg og infrastruktur på land, i kystsonen og for konstruksjoner på sjøbunnen, som for eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksjoner.

Byggegrunnen i Norge kan ofte være utfordrende, med forekomster av bløt leire og kvikkleire. Bygging i slike jordarter krever god kunnskap om grunnforhold og metoder for fundamentering, og det må ofte brukes avanserte numeriske metoder for å sikre at interaksjon mellom bygg og byggegrunn ivaretas på best mulig måte.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen ulike geotekniske problemstillinger, og er en foretrukket partner innenfor uavhengig kontroll og tredjepartskontroll i både små og store byggesaker med vanskelige grunnforhold.

Vi er også opptatt av hvordan klimaendringer kan påvirke risikobildet for bygd og planlagt infrastruktur, med økt fare for flom, løsmasseskred og jordskred. Klimaendringer i nordområdene viser seg allerede å ha stor effekt på fundamenters bæreevne som følge av oppvarming av permafrost, og dette er et område som vi har viet spesiell oppmerksomhet de siste årene.

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen:

  • Bæreevne, setning og deformasjon av bygg og anlegg
  • Setning- og stabilitetsanalyser inkludert jordmodellering
  • Områdestabilitet og stabilitetsanalyser av skråninger
  • Flomskredovervåking, -modellering og utløsningsmekanismer
  • Arktisk infrastruktur
  • Analytiske metoder og numerisk modellering
  • Risiko- og pålitelighetsanalyser

Geotekniske feltundersøkelser med egen rigg er et viktig verktøy i slike analyser.

Prosjekter

MonArc

MonArc

Start:
Slutt:

MonArc (Monitoring of Arctic Infrastructure) will create and facilitate research cooperation between Norwegian and Russian researchers in Svalbard on the basis of joint monitoring of infrastructure response to climate change influence.

Foundation on Slope Terrain

Foundation on Slope Terrain

Start:
Slutt:

Impact of changing climate on infrastructure in Longyearbyen: Stability of foundations on slope terrain – case study (FST)

Klima 2050

Klima 2050

Start:
Slutt:

Klima 2050 utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

SAMCoT

SAMCoT

Start:
Slutt:

SAMCoT er verdensledende i sitt arbeid med å utvikle robust teknologi som trengs i arktiske områder. Prosjektet er et resultat av at industri og forskning slår seg sammen for å møte felles utfordringer.