Til hovedinnhold
Norsk English

Klima 2050

Klima 2050 utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

Kontaktperson

Klima 2050

Senteret adresserer både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Senteret har gjennom de åtte årene fra 2015 til 2023 arbeidet for å skaffe nødvendig kunnskap, metoder og verktøy for å implementere løsninger av stor betydning for en trygg, bærekraftig og kostnadseffektiv klimatilpasning for det norske samfunnet. Det har vært et effektivt instrument for utvikling og implementering av adaptive innovasjoner for senterets partnere og samfunnet.

Her kan du lese sluttrapporten om senterets virksomhet og resultater: 

Til Klima 2050s hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2023