Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering i industrien

SINTEF skaper fremtidsrettede og innovative løsninger for energieffektivisering i industrien.

Kontaktperson

Hvert år går store mengder energi tapt i industrielle prosesser. I Norge står industrien for en tredjedel av det nasjonale energiforbruket og energieffektiviserende tiltak vil derfor ha stor effekt. Å redusere energibehovet til industrien og utvikle nye metoder for å gjenbruke energien som blir til overs er noe av det viktigste vi kan gjøre for at industrien skal kunne utnytte energiressursene enda mer effektivt og dermed også redusere klimaavtrykket sitt, nasjonalt og internasjonalt.

Energieffektiv produksjon har en viktig rolle for norsk industri i utnyttelsen av våre verdifulle ressurser fra vannkraft, mineraler og olje og gass. Nå er det viktigere enn noen gang å utvikle industrien mot enda mer effektiv bruk av energiressursene, samtidig som man finner løsninger som minimerer utslippene av klimagasser. Dette krever utvikling av ny teknologi og nye løsninger.

SINTEF forsker på energieffektivisering for våre kunder innen industri, transport og bygningssektoren. Et viktig forskningsområde er å effektivisere Norges kraftkrevende industri og få på plass bedre utnyttelse av overskuddsvarme. Det finnes et stort potensial i overskuddsvarme og andre typer energi som ikke fullt ut utnyttes i industriprosesser.

Mye av norsk industri bruker hovedsakelig ren energi fra vannkraft. Å gjøre disse industriprosessene mer effektive betyr allikevel å redusere verdens totale klimagassutslipp fordi ren energi frigjøres til andre formål som i dag har mer utslipp.

Sammen med kundene våre jobber vi for å få på plass løsninger som gjør at så mye som mulig av overskuddsenergien fra industriprosesser kan utnyttes bedre; enten i interne prosesser, til eksterne potensielle brukere eller føres tilbake til framtidens integrerte energisystem.  

Dette gjør vi

Ekspertise

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

IPN COMPETES

IPN COMPETES

Start:
Slutt:

Konkurransedyktig og miljøvennlig teknologi for termisk energilagring.

I forskningssenteret HighEFF forsker vi for at Norge skal ha verdens grønneste industri

FME HighEFF – Et senter for å skape en konkurransedyktig, energieffektiv og miljøvennlig industri for fremtiden. HighEFF fokuserer på teknologier og prosesser med potensial for stor reduksjon i spesifikk energibruk.

HighEFF er et Forskningssenter for miljøvennlig energi finansiert av partnere i senteret og Norges Forskningsråd