Til hovedinnhold
Norsk English

Tørking av næringsmidler

Tørking av mat (termisk behandling av kjøtt, fisk, grønnsaker og tang/tare) er den viktigste konserveringsmetoden i verden. Tørking gir et stabilt produkt med lang holdbarhet, og som er enkelt å distribuere. Tørking er imidlertid energikrevende, og produktene kan få redusert kvalitet hvis prosessen ikke er riktig.

Kontaktperson

Forskere ved automatisert foredling besitter kompetanse både innen kjemi og teknologi for best å kunne løse tverrfaglige utfordringer innen tørking av næringsmidler. For en energieffektiv og miljøvennlig tørkeprosess vil gjenbruk og utnyttelse av overskuddsvarme ved bruk av varmepumpe være svært aktuelt.
Delvis tørking kan kombineres med bl.a. salt til produksjon av spekemat. Under produksjon av spekemat, pinnekjøtt, ost og tørrfisk vil optimal styring og kontroll av temperatur og fuktighet i klimalager være viktig for kvalitet og utbytte.

   

Aktuelle prosjekter innenfor dette tema

Promac - Prosjektet fokuserer på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.

Tørrfisklagring - I prosjektet skal man lage retningslinjer for optimalt tidspunkt for inntak av tørrfisk og for betingelsene under etter-tørking og lagring av tørrfisk for hver enkelt lagertype (kjølelager, klimalager, samt tradisjonelle lager bygd av tre, av betong, samt av stål).

HighEff - Senter for fremragende forskning som ble tildelt SINTEF Energi ved Forskningsrådets utdelning i mai 2016. Gjennom energieffektivisering skal man bidra til at Norge får verdens mest grønne industri. Oppstart i løpet av 2016. SINTEF Fiskeri og havbruk skal ha fokus på energiforskning i næringsmiddelindustrien.

CREATIV - Forskningsrådsfinansiert prosjekt om energieffektivisering i industrien, som ble avsluttet i 2013.

Andre kompetanseområder