Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. 

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden

Siden 1950 har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

Stiftelsen SINTEF er en allmennyttig forskningsstiftelse. Den har som formål å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi (herunder også bygg- og anleggsfag), og helse- og samfunnsfag i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, nedenfor kalt NTNU. Formålet realiseres gjennom oppbygging av egen kompetanse på høyeste nivå og et tett samvirke med NTNU, og i samarbeid med næringsliv, forvaltning og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Laboratorie- og testanlegg

Vi tilbyr verdensledende laboratorie- og testfasiliteter innenfor en stor bredde av teknologiområder. Våre avanserte laboratorier spenner fra utvikling av mikroelektronikk og studier på nanonivå, til verdens største laboratorium for flerfasetransport av olje og gass, og det største havlaboratoriet i verden.

Vi investerer i ny forskning

SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Våre kunder og oppdrag – regional tilstedeværelse er viktig

SINTEFs hovedkontor ligger i Trondheim, men vi er tilstede over store deler av Norge, og har kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Narvik, Mo i Rana, Steinkjer, Verdal, Ålesund, Raufoss, Kongsberg, Porsgrunn, Arendal, Hirtshals og Brussel. 

Vi skaper nye bedrifter

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten.

Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Teknologibedrifter med utspring fra SINTEF hadde i 2016 1500 ansatte og en samlet omsetning på nærmere fire milliarder kroner.

Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse

 • Industri og næringsliv (Norge og internasjonalt) 47 %
 • Oppdrag for offentlig forvaltning 10 %
 • EU 7 %
 • Prosjektbevilgninger fra Norges forskningsråd 23 %
 • Grunnbevilgninger fra Norges forskningsråd 7 %
 • Andre inntekter 6 %

Med viten og vilje

Over 2200 ansatte fra 80 nasjonaliteter. 7 av 10 medarbeidere er forskere.

 • 71% forskere 
 • 13% ledelse og administrasjon 
 • 9% ingeniører 
 • 7% teknisk personell 

Jobbe i SINTEF

I mer enn 70 år har vår forskning levert innovasjon og revolusjonerende løsninger for samfunnet og våre kunder over hele verden. Det har gjort SINTEF til en av Norges mest populære arbeidsplasser.  

Som viktig medspiller hos oss får du tillit, utfordrende oppgaver og god anledning til faglig og personlig utvikling. 

 SINTEF ble kåret til årets mest attraktive arbeidsplass for unge i 2022 (Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work) 

Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet

SINTEF ble etablert i 1950 av NTH, som i dag er en del av NTNU. Gjennom egen vekst og sammenslåing med andre institutter, har vi utviklet oss til å bli et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. 

I 2025 fyller SINTEF 75 år. 

 

Universitetssamarbeidet

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er en sentral del av det norske forskningssystemet som har skapt betydelig innovasjon i norsk industri og samfunnsliv. Samarbeidet omfatter blant annet utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. Samarbeidet omfatter også nærmere 30 langsiktige forskningssentre og deling av omkring 200 laboratorier. Vi samarbeider i tillegg med Universitetet i Oslo og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Ekspertise og spisskompetanse

SINTEF er sertifisert

 • SINTEF har et styringssystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Styringssystemet er sertifisert av DNV.
 • SINTEF skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte.
 • Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at SINTEF leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.

Kontaktskjema

Emne:
Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.
 1. Gjelder henvendelsen bygningstekniske spørsmål, kan du lese mer om dette her.
 2. Gjelder henvendelsen spørsmål om ledige stillinger, sommerjobber, oppgaveskriving, lærlingeplasser og internships finner du kontaktinformasjon her.

 

Kontaktinformasjon til våre institutter:

 • SINTEF Community (www)
 • SINTEF Digital () (www)
 • SINTEF Energi () (www)
 • SINTEF Industri () (www)
 • SINTEF Ocean () (www)
 • SINTEF Manufacturing () (www)