Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Stiftelsen SINTEF utarbeider årlig en rapport i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. SINTEFs virksomhetsstyring skal bidra til å sikre at Stiftelsen SINTEF oppfyller sitt formål slik det er beskrevet i vedtektene.