Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Helse og arbeidsmiljø

SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. Vi arbeider systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge helseskade.

SINTEF skal være en helsefremmende arbeidsplass. Det innebærer at vi skal skape et arbeidsmiljø og kultur for samhandling som gir god helse og utvikling for alle ansatte. Våre ansatte skal oppleve et godt og trygt arbeidsmiljø basert på tillit, frihet og ansvar.

Gjennom SINTEFs arbeidsmiljøundersøkelse kartlegges det jevnlig hvordan ansatte opplever sitt arbeidsmiljø. Samlet sett scorer vi høyt. Arbeidsmiljøundersøkelsen blir brukt som grunnlag for å ta vare på kvaliteter i arbeidsmiljøet og løse definerte utfordringer.