Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2021


Verden har stått i store omveltninger de siste par årene

Koronakrisen har preget hverdagen og hatt store konsekvenser for helse og økonomi globalt. I skrivende stund er det den dramatiske krigen i Ukraina som utfordrer. Ukraina og dets borgere og flyktninger står i den vanskeligste situasjonen, men også sikkerhetssituasjonen i Europa er krevende. Vi ser alvorlige ringvirkninger for forsyningssikkerheten, blant annet for energi, mat og materialer.

Nå mens verden endres rundt oss, opplever SINTEF en stor etterspørsel etter vår forskning og innovasjon. Vår visjon, «Teknologi for et bedre samfunn», fortsetter å være relevant for kunder og partnere som skal svare på helse-, energi-, mat- og samfunnssikkerhetsutfordringene. Men også for de store underliggende krisene – klimakrisen og naturkrisen – ser vi at våre bidrag gjør en forskjell. Blant annet har vi gjennom 2021 mobilisert næringsliv og offentlig sektor sterkt til å delta med oss i EUs «Green Deal» og den norske «Grønn plattform». Vi har også opprettet en ny konsernsatsing for naturmangfold, som jobber strategisk for å sikre at det tas nok hensyn til naturens premisser i industri- og teknologiutvikling. 

SINTEFs mer enn 2000 medarbeidere har stått på for å levere og er fornøyd med samspill og ledelse – fra lab og verksted, kontorplass og hjemmefra. Og til tross for stor usikkerhet fra pandemien som kom i 2020, viser resultatene fra 2021 at innsats og skapervilje har vært stor. 

I partnerskap med kunder og virkemiddelapparatet, blant annet støttet med  ekstraordinær grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene, løpende IPN-utlysninger og «Grønn plattform», kunne SINTEF fortsette å bidra til den grønne og digitale omstillingen gjennom krisetid. Vi har i 2021 vokst med 9,2 prosent i nettoinntekt og har et sterkt driftsresultat, på 268 millioner (8,2 prosent). 

Et sterkt resultat gjør at vi som stiftelse kan fortsette å investere for framtiden. Vi har i 2021 blant annet satset egne midler på laboratorier for nullutslippsfremdrift og konstruksjoner i maritim sektor, en lab for Norges voksende batterinæring, og vi moderniserer SINTEFs store bygg i Forskningsveien i Oslo. 

Vi satser også på å utvikle det nye næringslivet og får mange eksterne investorer med oss. Gjennom koronaperioden har vi sett en økt tilvekst av kommersialiseringsideer i SINTEF, og vi besluttet før årsslutt å etablere nok et venturefond der SINTEF og våre medinvestorer satser på oppstartsselskaper med nye forskningsbaserte produkter og tjenester. Verden har stått i store omveltninger de siste par årene.

Vi jobber parallelt med å finne nye muligheter til å bidra til samfunnsutfordringene og bærekraftsmålene, som er førende for SINTEFs virksomhet. Selv opplevede jeg deltakelse på klimatoppmøtet i Glasgow i november som svært motiverende. Der lanserte vi SINTEFs klimafond, der SINTEF plasserer egne midler for å forske fram nye klimapositive løsninger, som alle scenarioer for 1.5 gradersmålet avhenger av. Klimafondet jobber målrettet framover for å få på plass nye partnere i fondet, som sammen ideene som et gryende marked ønsker utviklet i stor skala for å sikre en klimapositiv framtid. 

Sign-ABG-transp-250px.png
Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech Gjørv Konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF (Foto Terje Trobe / SINTEF)

Nøkkeltall 2021

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden

Fig:  Nøkkeltall fra SINTEFs årsrapport 2021: Ansatte, kunder, prosjekter og omsetning
Fig: Nøkkeltall fra SINTEFs årsrapport 2021: Ansatte, kunder, prosjekter og omsetning

 

 

75% av våre medarbeidere er forskere

Fig: Fordeling av ansatte fra SINTEFs årsrapport 2021
Fig: Fordeling av ansatte fra SINTEFs årsrapport 2021
Fig: Likestilling og ansatte fra SINTEFs årsrapport 2021
Fig: Likestilling og ansatte fra SINTEFs årsrapport 2021

 

 

Fig: Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner
Fig: Finansieringskilder, ansatte og publikasjoner fra SINTEFs årsrapport 2021

 

 

Fig: Inntekter og investeringer fra SINTEFs årsrapport 2021
Fig: Inntekter og investeringer fra SINTEFs årsrapport 2021

 

 

Noen høydepunkt fra SINTEF-året 2021

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF har lansert konsernsatsingen Naturmangfold og arealbruk (Naturmangfold), som skal rette søkelys på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling.

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Et flytende laboratorium bestående av to selvdrevne forskningsbøyer skal undersøke livet i Trondheimsfjorden og teste ut ny havforskningsteknologi. Utstyret forsyner seg selv med strøm, og krever ingen fast bemanning.

Nå får de første pasientene forskernes nye kreftkur

Nå får de første pasientene forskernes nye kreftkur

En av tre får kreft i løpet av livet. Stadig flere blir friske, men sykdommen er lumsk og for mange er behandlingen tøff. Men en ny måte å behandle kreft på gir håp. Nå skal den testes ut på mennesker for første gang.