Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

Henry St. John/stock.adobe.com
SINTEF har lansert konsernsatsingen Naturmangfold og arealbruk (Naturmangfold), som skal rette søkelys på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling.

Satsingen har bakgrunn i det komplekse og sammensatte forholdet i møtet mellom teknologi og natur, og temaet forventes å få mye oppmerksomhet i Norge og EU fremover.

- At SINTEF som organisasjon har valgt å jobbe strategisk mot dette viktige temaet er et helt essensielt og et naturlig neste steg i kampen om å bekjempe klimaendringer og bevare kloden vår, sier Nils Røkke, Bærekraftsdirektør i SINTEF. Vi er overbeviste om at SINTEF har mye å tilføre i skjæringspunktet teknologi og natur, og ønsker å mobilisere for nye utfordringer frem mot 2030 og 2050.

Den nye konsernsatsingen er forankret i et forprosjekt som resulterte i en anbefaling om å etablere den nye satsingen på naturmangfold. I forprosjektets avslutningsnotat refereres det til en rapport med utsprang i biodiversitet- og klimaworkshop organisert av IPBES og IPCC i desember 2020. I notatet står det:

"Ifølge rapporten er en bærekraftig fremtid for mennesker og natur fortsatt mulig, men den vil kreve tiltak av et omfang som aldri tidligere har vært gjennomført, særlig innen arealbruk og reduksjon av utslipp av klimagasser. Samtidig er det ikke innlysende at tiltak som tjener det ene målet også tjener det andre. Ekspertgruppa peker på at tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan skade miljøet, og omvendt. Det gjelder å utvikle tiltak som tjener begge formål."

En visjon for fremtiden

Bærekraftig forvaltning står sentralt i SINTEF sitt arbeid, og med "Teknologi for et bedre samfunn" som visjon er vi alltid opptatt av å skape helhetlige løsninger for en grønn fremtid. FNs bærekraftsmål er førende for konsernstrategien fra 2019, og spesielt viktig er områdene klima, livet på land og livet under vann. For at disse temaene skal følges opp på best mulig måte må det jobbes på tvers av institutter og sammen med andre aktører. Derfor skal konsernsatsingen på Naturmangfold oppmuntre til samarbeid med andre institutter og institusjoner med store satsinger på bærekraft for å kunne utfylle nødvendige kunnskapsbehov.

Sjefforsker Rachel Tiller ved SINTEF Ocean har blitt utnevnt til å lede den nye konsernsatsingen. Tiller har en sterk bakgrunn innenfor naturmangfold fra et statsvitenskapelig perspektiv og med fokus på internasjonale relasjoner, og mener uten tvil at tiden er inne for å sette søkelyset på den svært viktige tematikken.  

- Vi vet faktisk ikke hvor mye natur eller hvor mange arter som vi er i ferd med å miste, fordi vi vet ikke en gang hva som faktisk finnes av artsmangfold. Vi har identifisert rett under 2 millioner arter, men estimater på hvor mye som faktisk finnes ligger på alt fra 5-50 millioner arter. Alt vi vet er at vi mister viktige deler av naturmangfoldet og vi mister dem raskt, og ingenting kommer til å endre seg hvis ikke vi handler øyeblikkelig. Derfor er det helt nødvendig med bærekraftig utvikling og vekst i næringen, som tar naturmangfold på alvor og utvikler teknologier og løsninger som ikke gjør skade.

Kommer sterkere inn i bildet

Tiller er enig i at føringer på naturmangfold kommer til å bli et krav i alle nye prosjekter på lik linje med, for eksempel, etiske retningslinjer, tverrfaglighet og krav om kjønnsbalanse.

- Dette kommer til å være en ny type livsløpsanalyse (LCA) – å se på hvordan teknologi og/eller utvikling påvirker naturmangfoldet. Det handler om hvordan vi i SINTEF på best mulig måte kan ta i bruk de ressursene vi jobber med for å oppnå vekst og utvikling, og samtidig bevare naturmangfoldet i økosystemet, sier hun. Det er vår plikt å gjøre dette – å jobbe mot å nå ikke bare klimamålene og bærekraftsmålene, men også våre forpliktelser til naturmangfoldet. Det er ikke lett, men vi har faktisk ikke noe valg. Dette må vi gjøre både for å forbli ledende på forskningsutvikling, og ikke minst for å redde kloden vår.

Les Rachel Tiller sin blogg om naturmangfold og hvordan SINTEFs konsernsatsing kan bidra. 

Kontaktperson