Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet og miljø

For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres. Vi analyserer og utvikler ny kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon, miljø og sikkerhet.

Kontaktperson

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Ny nettguide for helse, miljø og sikkerhet i havbruk

Ny nettguide for helse, miljø og sikkerhet i havbruk

Mange opplever HMS-arbeidet i havbruksnæringen som «brannslukkende», men noen av de nye bedriftene er i forkant, ifølge en ny undersøkelse. For å bistå næringen i det systematiske HMS-arbeidet, lanserer SINTEF Ocean nå siden HMS i havbruk (www...

Prosjekter

HMS-opplæring for verneombud og AMU-medlemmer

HMS-opplæring for verneombud og AMU-medlemmer

Start:
Slutt:

Målsetting med prosjektet er å få kunnskap om hvordan dagens HMS-opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg (AMU) fungerer i praksis, som et grunnlag for vurdering om det er behov for tiltak og endringer av dagens regulering og...

Morgendagens HMS-opplæring for verneombudene i norsk arbeidsliv

Morgendagens HMS-opplæring for verneombudene i norsk arbeidsliv

Start:
Slutt:

SINTEF gjennomfører et forskningsprosjekt på oppdrag fra LO, med mål om å innhente kunnskap om hvilke erfaringer verneombudene i norsk arbeidsliv har knyttet til dagens HMS-opplæring, og hvilke ønsker og råd de har til den fremtidige opplæringen.