Til hovedinnhold
Norsk English

Skadeundersøkelser

En skadeundersøkelse kan gi nyttig informasjon om årsak slik at en kan forebygge fremtidige hendelser. En objektiv undersøkelse av skadeforløpet kan også bidra til å avklare ansvar slik at konflikter avverges.

Kontaktperson

Noen ganger skjer skaden på måter som ikke er beskrevet i standarder. Gjennom tverrfaglig kompetanse og en kultur for å sette seg i nye fysiske fenomener, har SINTEFs forskere gode forutsetninger for å avdekke overraskende sviktmekanismer.

SINTEF Industri har kompetanse innen:

 • Optisk og elektronisk mikroskopi (SEM,STMEPMA, TEM, EBSD,WDS,...)
 • Metalografi, identifisering av krystal faser I metalliske materialer (XRD), hardhett kartlegging
 • Kjemiske analyser, masse spektrometri, in situ IR, UV
 • Utmatting, brudd, korrosjon, spennings korrosjon, hydrogen sprøhet i metalliske materialer
 • Strekk og brudd test av polymerer
 • Statiske og dynamiske struktur analyser, analyse av støt
 • Statistiske analyser
 • Fraktografi (mikro- og makroskala)
 • Kvalitativ og kvantitativ metallografi
 • Numerisk modellering av materialer-fra atomistisk til kontinuum skala

SINTEF holder streng fortrolighet der det er påkrevd.
SINTEF Industri har arbeidet med skadeundersøkelsen i over 60 år og vi har erfaring fra:

 • Utbuling av stål rør under intern trykk
 • Oppsprekking av et varmtvann beholder under termiske spenninger
 • Uønskede kjemiske prosesser i ringen (annulus) av fleksible rørledninger
 • Avrivning av polymer lag i fleksible rørledninger
 • Torsjon av fleksible rørledninger og navlestrenger under utlastings operasjoner
 • Skade på trykk beholder
 • Utmatting av isolering i høyspente kraft ledninger
 • Utmatting og overlast av bolter – i regulering av vannkraft verk og ellers.
 • Utmatting skade under overflaten i herdet skips gir
 • Svikt av vann førende kobber rør
 • HISC svikt ved Åsgards undervanns knutepunkt
 • Skade på rørledninger på grunn av støt fra skips anker.
 • Utmatting og residuale spenninger i offshore "jackets" rammer

For utfyllende opplysninger, se vårt fakta ark om skade undersøkelser (På engelsk)