Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF akademisk forlag

SINTEF akademisk forlag utgir fagbøker for byggebransjen, forskningsrapporter, proceedings og et vitenskapelig tidsskrift.

Forskningsrapporter og Proceedings

Vi publiserer forskningsresultater i seriene SINTEF Viten, SINTEF Proceedings, SINTEF Fag og SINTEF Notat. 

Ønsker du hjelp til å publisere dine resultater? Last ned vår veiledning til forfattere

        

SINTEF Proceedings (ISSN 2387-4295)

I denne serien publiserer vi bidrag og innlegg fra vitenskapelige konferanser. Utgivelser i serien publiseres i hovedsak elektronisk, men kan også trykkes.
For hver utgivelse i serien oppnevnes det en fagredaksjon som vurderer og velger ut de beste bidragene. Fagredaksjonen sørger for at alle bidrag som publiseres i serien SINTEF Proceedings, er kvalitetssikret av eksterne fagfeller. Nedenfor har vi beskrevet prosedyren som i hovedsak vil bli fulgt, med eventuell tilpasning til spesielle behov for ulike fag.

  • Bidrag som mottas innen oppgitt tidsfrist, blir sendt videre til to eksperter på det aktuelle temaet.
  • Basert på kommentarene fra to eksperter avgjør fagredaksjonen om bidraget aksepteres, forkastes eller må modifiseres/forbedres av forfatteren.
  • Bidrag som må modifiseres/forbedres av forfatteren, må godkjennes igjen av de to ekspertene.
  • I tvilstilfeller vil en tredje ekspert vurdere bidraget.
  • Kun godkjente (aksepterte) bidrag blir inkludert i konferansepublikasjonen.

SINTEF Proceedings er Open Access etter CC BY-lisensen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

SINTEF Proceedings er rangert på nivå 1 i Norsk senter for forskningsdatas (NSD) register for vitenskapelige publiseringskanaler.

       

SINTEF Fag (ISSN 1894-1583)

I denne serien publiserer vi resultater og sammenfatninger fra større forskningsprosjekter. De bør inneholde selvstendige funn og konklusjoner, til allmenn interesse for fagfeltet. Arbeid/analyser og funn bør ha en bredde ut over geografisk avgrensede, lokale enkelt‐cases. SINTEF Fag publiseres i hovedsak elektronisk, og trykkes i noen tilfeller.

      

SINTEF Notat (ISSN 1894-2466)

I denne serien utgir vi resultater fra mindre, avgrensede undersøkelser, som enkelt‐cases, eller undersøkelser med lokalt tilsnitt, underveisrapporter. Det kan også være delrapporter i et større prosjekt hvor en SINTEF Fag oppsummerer prosjektets hovedfunn. Publiseres elektronisk.

       

SINTEF Viten (ISSN 2464-2371)

I denne serien publiserer vi resultater og sammenfatninger fra større forskningsprosjekter. De bør inneholde selvstendige funn og konklusjoner, til allmenn interesse for fagfeltet. Arbeid/analyser og funn bør ha en bredde ut over geografisk avgrensede, lokale enkelt‐cases. Serien skal omfatte arbeider med høy faglig kvalitet, og vi stiller krav til dokumentert ekstern fagfellevurdering.

        

Tidsskrift

Nordisk arkitekturforskning 2016

SINTEF akademisk forlag utgir tidsskriftet Nordic Journal of Architectural Research (Nordisk arkitekturforskning).

The Nordic Journal of Architectural Research (NJAR) is the journal of NAF/NAAR. NJAR is ranked at international top level making it, to date, the only scientific journal in architectural research in the Nordic countries ranked at the prestigious level 2. 
NJAR represents a pluralist approach to research and publishes original academic contributions within architecture, urban planning and landscape architecture. 

From 2012 NJAR (ISSN: 1893-5281) is published by SINTEF Academic Press.

Review templates for the journal can be downloaded here:

Article review form (PDF)

Essay review form (PDF)

Article review form proceedings (PDF)

Essay review form proceedings (PDF)

Fagbøker

Vi utgir fagbøker for hele byggenæringen. Bøkene bygger på løsninger fra Byggforskserien, og  brukes av proffer, selvbyggere og som lærebøker. Du finner alle bøkene i vår bokhandel.

Beslag figursamling
Lag rom i kjelleren fuktsikre løsninger
Trehus

Om forlaget

Forlagets historie
SINTEF akademisk forlag utgir fagbøker, vitenskapelige publikasjoner og sakprosa fra forfattere tilknyttet SINTEF eller andre fag- og forskningsmiljøer. Vi er spesialister på formidling av fag og forskning, både på vitenskapelig nivå og mer populærvitenskapelig tilrettelegging. Hovedvekten av utgivelsene er innenfor teknologi, byggefag og arkitektur, og samfunnsfag.

Forlaget springer ut av forlagsredaksjonen i SINTEF Community (tidligere Byggforsk), som har drevet forskning og kunnsskapsformidling innenfor byggefag, arkitektur og samfunnsfag i mer enn seksti år.

Forlagsvirksomheten ved SINTEF Community har lange tradisjoner. Fra opprettelsen av Byggforsk i 1953 sto kunnskapsformidling sentralt og var en høyt prioritert aktivitet. Den første trehusboka kom ut i 1952, og har siden da vært et av flaggskipene i forlagsporteføljen. 

 

Kontakt

Postadresse:
SINTEF akademisk forlag
SINTEF Community
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Besøksadresse:
Børrestuveien 3

Medarbeidere

Forlagsleder 
Trond Haug, Mobil: 478 13 898, Epost:

Senior forlagskonsulent
Sølvi Delbekk, Mobil: 930 06 140, Epost:

Forlagsredaktør
Tuva Maria Engdal, Tlf. 414 03 478, Epost:  

For forfattere