Til hovedinnhold
Norsk English
Institutt

SINTEF Nordvest


SINTEF Nordvest i Ålesund og Molde er en del av stiftelsen SINTEF og er lokalisert i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Vi tilbyr forskning- og utviklingstjenester som skaper verdi for industri, næringsliv og offentlig forvaltning på Nord-Vestlandet.

 

 • SINTEF har 18 forskere på Nord-Vestlandet
 • Vi har kontor i Ålesund og i Molde
 • Vi samarbeider tett med NTNU og ulike organisasjoner tilknyttet den maritime og marine klynga på Nord-Vestlandet

De fleste prosjektene til SINTEF Nordvest er rettet mot havbaserte næringer og bidrar til omstilling mot det grønne og digitale skiftet. Instituttet er lokalt forankret og bidrar til å utvikle Nord-Vestlandets havindustrier. 

 

Vi følger bedrifter gjennom hele forskningsløpet med:

 • igangsetting og prosjektledelse av FoU-prosjekt
 • idé-generering og utarbeidelse av søknader
 • bruk av virkemiddelapparatet (regionalt, nasjonalt og internasjonalt)
 • faglig og teknisk gjennomføring av prosjekter
 • publisering og anvendelse av resultat

Vi jobber gjerne tett med små og mellomstore bedrifter og oppstartsbedrifter med nyskapende ideer basert på vår forskningskompetanse helt i kunnskapsfronten.

 

Prosjekter

Våre prosjekter omhandler blant annet følgende tema:​

 • Løsninger for energiproduksjon til havs​
 • Prosesser for økt utnyttelse av marint råstoff​
 • Metoder for kvalitetsforbedring av biomarine produkter
 • Øke utnyttelsesgraden av fangst ​
 • Rensing og resirkulering av prosessvann i fiskeindustri​
 • Materialgjenvinning rettet mot fiskeriredskap​
 • Metoder for digitalisering og simulering av prosesser for marine ingredienser​
 • Beslutningsstøttesystem for offshore operasjoner og fiskeri​
 • Fangst og søketeknologi for fiskeri​

 

 • Deteksjonsteknologi, bildeteknologi, telleteknologi mot fiskeri​
 • Rammeverk for bygging av komplette digitale modeller av skip​
 • Analyser og optimering innenfor skipshydrodynamikk​
 • Dokumentasjon, målinger, datainnsamling og databehandling fra skip​
 • Biodrivstoff​
 • Autonome skip​
 • Utvikling av programvare og analyseverktøy for modellering, simulering og analyse av data​
 • Generiske prosjekt innen digitaliseringsteknologi​
 • Landstrøm til skip og innovative energisystemer​
 • Stabiliseringssystem for flytende vindturbiner

Prosjekter

AUKE -Pilotskala hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk

AUKE -Pilotskala hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk

Start:
Slutt:

Viltlevende marine ressurser er en viktig matkilde, men de kan forvaltes og utnyttes på en mer bærekraftig måte. Bedriftene Bluewild, NUAS, Pretio og SINTEF Ålesund ønsker å bidra til produksjon av kvalitetsprodukter for humant konsum, med lavest...

PROPEL

PROPEL

Start:
Slutt:

Testing av Best Available Technology (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri

FISKESKINN

FISKESKINN

Start:
Slutt:

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn ombord i tråler

RENT

RENT

Start:

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing

Nyheter

Dette skipet kan “håndplukke” fangsten fra havbunnen

Dette skipet kan “håndplukke” fangsten fra havbunnen

Båten er spekket med ny teknologi som kan bli starten på et helt nytt bunnfiske. Nå setter Arctic Pearl, som er verdens første og eneste i sitt slag, kursen mot Barentshavet for å plukke delikatessen haneskjell.

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Et internasjonalt panel med deltakere fra myndigheter, forskningsmiljø og industri var samlet i sin anbefaling; skal vi klare netto nullutslipp i 2050 må vi utvikle og skalere CCS-teknologi.

Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi

Nærhet til våre kunder er viktig for oss - derfor er vi representert i de fleste landsdeler. Uansett hvor i Norge våre oppdragsgivere har sin base, får de tilgang til eksperter fra hele SINTEF.

Gjennom SINTEFs visjon Teknologi for et bedre samfunn vil vi bidra til:

 • Innovasjon, verdiskaping og økt konkurransekraft for næringslivet på Nord-Vestlandet
 • Styrke og omstille eksisterende næringer og bidra til opprettelsen av nye grønne verdikjeder
 • Utføre forskning lokalt for aktuelle globale problemstillinger

Kontakt oss

SINTEF Nordvest
Organisasjonsnummer: 918 787 747
Tlf: 970 69 077

Besøksadresse: Borgundvegen 340, 6008 Ålesund

Postadresse: Norsk Maritimt Kompetansesenter Borgundvegen 340, 6008 Ålesund. 

Faktureringsadresse:

c/o Fakturamottak
Postboks 274
Alnabru, 0614 OSLO 
E-post fakturamottak:  

Medarbeidere

Laboratorier