Til hovedinnhold
Norsk English

FISKESKINN

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn ombord i tråler

Kontaktperson

Skinn fra hvitfisk er en ettertraktet råvare for produksjon av marint kollagen. Fiskeskinn er en sidestrøm ved produksjon av filet om bord i tråler. En tråler med filetproduksjon vil produsere mellom 100-150 tonn fiskeskinn i året. Prisen for frossent fiskeskinn har i en lengre periode ligget rundt 10 kr/kg. Effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord vil dermed bidra til bedre utnyttelse av ressursene og økt bærekraft.

Kollagen utvunnet fra fiskeskinn har et stort potensial innen kosttilskudd, kosmetikk og næringsmiddelindustri og helse. Kollagenprotein utgjør opptil 30 % av tørrvekten av fiskeskinn. Kollagen er kjent for sin evne til å forbedre hudhelse, leddhelse og bentetthet. Økende etterspørsel etter alternative kollagenrike råstoff skyldes også at rundt 70 % av kollagen kommer fra råstoff som ikke er akseptabelt i halal- og koshersegmentene. Flere markedsanalyser peker på et sterkt voksende kollagenmarked med forventet årlig vekst på rundt 7 % frem mot 2029. Kollagen basert på våre bærekraftige fiskeriressurser vil være meget etterspurt i ett slikt scenario. 

De sterke klebrige egenskapene til fiskeskinn gjør det utfordrende å håndtere og vanskelig å utnytte dette som råstoff i til produksjon av fiskemel om bord. Klebrig skinn binder mye vann og gir store utfordringer under kverning, rørtransport og i tørkeprosessen hvor «sticky» protein bidrar til økt ressursbruk i forhold til renhold, hygiene og tørking. Ombord hos Ramoen har fiskeskinn vært en utfordring, med tanke på transport/håndtering om bord, og det problemet skinnet skaper i melproduksjonen. Ramoen vil, med egnet teknologi for oppsamling av fiskeskinn, styrke sin bærekraftige praksis, maksimere utnyttelsen av marine ressurser og gi økonomiske muligheter for lokale leverandører og bedrifter. For Steel Tech vil en slik teknologisk løsning bli et bli et nøkkel-produkt som kan differensiere de i kampen om større fabrikk-leveranser. Utvikling av en slik linje vil bidra til lavere CO2 avtrykk og 100 % utnyttelse av fangsten.

Prosjektets hovedmål er å utvikle og implementere en produksjonslinje for effektiv oppsamling, frysing og emballering av fiskeskinn fra hvitfisk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

10.08.2023 - 30.09.2024

Samarbeidspartnere

Ramoen AS, Steel Tech AS

Finansiering

FHF

Utforsk fagområdene