Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruk

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Kontaktperson

Bærekraftig produksjon av mat fra havet fordrer kunnskap om samspillet mellom biologi og teknologi for optimalisert produksjon med god fiskevelferd, både i sjø og på land. Det er også behov for en helhetlig forståelse av klima- og miljøfotavtrykket til akvakulturproduksjonen.

Produksjon i sjø innebærer i tillegg særskilte utfordringer og risiko knyttet til daglig drift, operasjoner og arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. SINTEF besitter verdensledende kompetanse innen disse områdene og deltar aktivt i utviklingen av innovativ og fremtidsrettet havbruksteknologi.

Havbruksavdelingen tilbyr våre kunder hele SINTEFs verdensledende, tverrfaglig kompetanse og infrastruktur for å ivareta mennesker, fisk, miljø og samfunn.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter