Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruk

I SINTEF jobber vi tett med havbruksnæringen, forvaltningen og andre kunnskapsmiljøer for å forstå næringens forutsetninger og behov, og for å sette dagsorden for en bærekraftig utvikling.

Kontaktperson

Bærekraftig produksjon av mat fra havet fordrer kunnskap om samspillet mellom biologi og teknologi for optimalisert produksjon med god fiskevelferd, både i sjø og på land. Det er også behov for en helhetlig forståelse av klima- og miljøfotavtrykket til akvakulturproduksjonen.

Produksjon i sjø innebærer i tillegg særskilte utfordringer og risiko knyttet til daglig drift, operasjoner og arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. SINTEF besitter verdensledende kompetanse innen disse områdene og deltar aktivt i utviklingen av innovativ og fremtidsrettet havbruksteknologi.

Vi tilbyr våre kunder hele SINTEFs verdensledende, tverrfaglig kompetanse og infrastruktur for å ivareta mennesker, fisk, miljø og samfunn.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Er settefiskproduksjonen på rett vei?

Er settefiskproduksjonen på rett vei?

Settefisken er en helt essensiell del av havbruksnæringen. Settefisk er smolt som oppdrettes i ferskvann, før de på sikt settes ut i havmerder. For å redusere lusepress og risiko for sykdom er det de siste årene bygget mange nye landbaserte...

Første hydrogendrevne havbruksbåt klar i 2023

Første hydrogendrevne havbruksbåt klar i 2023

Sjøsettes samtidig som at et pilotanlegg for hydrogenproduksjon står klart i Rørvik, som skal skalere fra 45 kilo hydrogen per døgn neste år til kapasitet på åtte tonn per døgn i 2025.

Workshop om klimarapportering

Workshop om klimarapportering

Som en del av FHF-prosjektet "Oppdatering av klimafotavtrykket for havbruksnæringen" arrangerer Asplan Viak, SINTEF og RISE en digital workshop om klimarapportering for havbruksnæringen. Workshopen er delt opp i to bolker: 01. og 03. februar, kl...