Til hovedinnhold
Norsk English

Design for fiskeri- og havbruksnæringa

I SINTEF Ocean arbeider vi med produktutvikling, industriell og hygienisk design som en integrert del i forskning og utvikling innenfor prosjekter rettet mot havromsnæringene, og fiskeri- og havbruksbransjen spesielt.

Kontaktperson

For at ny teknologi skal bli en suksess må den fungere i praksis. Produktutvikling bygger på en samling av metoder og teknikker. Det er et fagfelt som fokuserer på tilblivelsen av nye produkter og tekniske løsninger. Produktutvikling er problemløsning og optimalisering av begrensninger.

Vi arbeider innen følgende områder:

  • Industriell design
  • Produktutvikling
  • Interaksjonsdesign
  • Menneske-maskin interaksjon.
  • Hygienisk design

Metoder


Vi kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder. Metodene vi anvender er mange. Det er både intervjuer, observasjoner, casestudier, bruk av paneler, idegenerering, morfologitabeller, konseptualisering og detaljering for å nevne noe.

Les mer om designforskning i SINTEF her!

Prosjekter